VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Nieuws

Bestuurlijk bijpraatmoment herijking gemeentefonds

Met het ministerie van BZK organiseert de VNG een bijpraatmoment voor gemeentebestuurders over de herijking van het gemeentefonds. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 8 juli 2021. Lees meer

Hoe werken we samen in Gelderland?

Met het project 'Partners van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur' wil provincie Gelderland samen met betrokken partners vijf Gelderse samenwerkingsprojecten tegen het licht houden. Lees meer

VNG Dialoog: sociale gevolgen van COVID-19

Tijdens online VNG Dialogen wordt er door verschillende experts en medewerkers en/of bestuurders uit het gemeentelijke veld gesproken over een actueel thema. Dit keer gaat het over het monitoren van de sociale gevolgen van COVID-19, dashboards en vroege signalen. Lees meer

Veren aan de ketting als provincie niet bijspringt

Als provincie Gelderland niet snel bijspringt, is er over een paar jaar geen geld meer om de veren in de regio Rivierenland te laten varen. Want de bodem van het Gelders Verenfonds is inmiddels in zicht. Het AD schreef een uitgebreid artikel over dit urgente ondewerp. Lees meer

Arbitrage over tekorten jeugdzorg

Op 11 maart 2021 had de VNG een bestuurlijk overleg met een brede delegatie van het kabinet over de tekorten op de jeugdhulp. Lees meer

Regiobijeenkomst: Aan de slag met lokaal gezondheidsbeleid en preventie

VNG organiseert ook dit jaar weer regiobijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij gezondheidsbeleid en lokale preventieakkoorden. Lees meer

VNG organiseert informatiesessies herijking gemeentefonds

VNG organiseert in februari en maart een aantal online bijeenkomsten over de herijking van het gemeentefonds. BZK, VNG en onderzoekers geven tijdens deze sessies uitleg over het verdeelvoorstel. Lees meer

Versterking regionale samenwerking: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen van start

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: 18 gemeenten werken samen aan een gezonde groei van de regio. Lees meer

Nederland Slim Benutten lanceert Podium Oost

Op de website van Nederland Slim Benutten is Podium Oost gelanceerd. Op Podium Oost presenteren de Oost-Nederlandse kandidaten voor de Tweede Kamer zich. Lees meer

Aanpak zorgfraude nodig, rechtvaardig en sociaal

Gemeenten moeten een tandje bij zetten als het om de aanpak van zorgfraude gaat. Met die insteek trapte Otwin van Dijk op 8 januari af op een webinar over zorgfraude. Het onderwerp leeft, zo bleek bij de 35 Gelderse deelnemers maar er moet nog wel wat gebeuren. Lees meer