VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Nieuws

Toekomst van de Gelderse veren

VNG Gelderland is een onderzoek gestart naar toekomst van de Gelderse veren. Lees meer

Gemeentelijk post-COVID herstelplan

De landelijke VNG inventariseert gemeentelijke post-COVID herstelplannen/-agenda's. Zij verzoeken gemeenten hun plannen te delen ten behoeve van een uitgebreide analyse. Lees meer

Informatiesessies ‘aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds’

VNG organiseert digitale informatiesessies voor gemeentebestuurders en -ambtenaren over het aangepaste verdeelvoorstel herijking gemeentefonds. Lees meer

Regiobijeenkomsten hervormingsagenda Jeugd

VNG Nederland organiseert in en vlak na de zomer regiobijeenkomsten om input op te halen voor de hervormingsagenda Jeugd. Lees meer

Ondersteuning VNG bij lokale preventie akkoorden

Is uw gemeente bezig met een lokaal preventie akkoord? De VNG biedt een ondersteuningsteam aan die hierbij kan helpen. Lees meer

Hoe werken we samen in Gelderland?

Met het project 'Partners van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur' wil provincie Gelderland samen met betrokken partners vijf Gelderse samenwerkingsprojecten tegen het licht houden. Lees meer

VNG Dialoog: sociale gevolgen van COVID-19

Tijdens online VNG Dialogen wordt er door verschillende experts en medewerkers en/of bestuurders uit het gemeentelijke veld gesproken over een actueel thema. Dit keer gaat het over het monitoren van de sociale gevolgen van COVID-19, dashboards en vroege signalen. Lees meer

Veren aan de ketting als provincie niet bijspringt

Als provincie Gelderland niet snel bijspringt, is er over een paar jaar geen geld meer om de veren in de regio Rivierenland te laten varen. Want de bodem van het Gelders Verenfonds is inmiddels in zicht. Het AD schreef een uitgebreid artikel over dit urgente ondewerp. Lees meer

Arbitrage over tekorten jeugdzorg

Op 11 maart 2021 had de VNG een bestuurlijk overleg met een brede delegatie van het kabinet over de tekorten op de jeugdhulp. Lees meer

Regiobijeenkomst: Aan de slag met lokaal gezondheidsbeleid en preventie

VNG organiseert ook dit jaar weer regiobijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij gezondheidsbeleid en lokale preventieakkoorden. Lees meer