VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom

2023 is een bijzonder jaar voor VNG Gelderland. Want in 2023 is het honderd jaar geleden dat de Vereniging van Gelderse gemeenten is opgericht. Lees meer

Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’

Op 12 oktober mocht Vitens de stakeholders uit de provincie Gelderland verwelkomen op de productielocatie Soestduinen tijdens de bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’. Lees meer

Quick scan coalitieakkoorden

Omdat het voor de VNG van belang is te weten wat de speerpunten van de nieuwe colleges zijn en wat door gemeenten juist minder belangrijk wordt gevonden dan vier jaar geleden, heeft de VNG aan Platform31 gevraagd om een Quickscan te maken. Lees meer

Toekomst van de Gelderse veren

VNG Gelderland is een onderzoek gestart naar toekomst van de Gelderse veren. Lees meer

Gemeentelijk post-COVID herstelplan

De landelijke VNG inventariseert gemeentelijke post-COVID herstelplannen/-agenda's. Zij verzoeken gemeenten hun plannen te delen ten behoeve van een uitgebreide analyse. Lees meer

Informatiesessies ‘aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds’

VNG organiseert digitale informatiesessies voor gemeentebestuurders en -ambtenaren over het aangepaste verdeelvoorstel herijking gemeentefonds. Lees meer

Regiobijeenkomsten hervormingsagenda Jeugd

VNG Nederland organiseert in en vlak na de zomer regiobijeenkomsten om input op te halen voor de hervormingsagenda Jeugd. Lees meer

Ondersteuning VNG bij lokale preventie akkoorden

Is uw gemeente bezig met een lokaal preventie akkoord? De VNG biedt een ondersteuningsteam aan die hierbij kan helpen. Lees meer

Hoe werken we samen in Gelderland?

Met het project 'Partners van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur' wil provincie Gelderland samen met betrokken partners vijf Gelderse samenwerkingsprojecten tegen het licht houden. Lees meer

VNG Dialoog: sociale gevolgen van COVID-19

Tijdens online VNG Dialogen wordt er door verschillende experts en medewerkers en/of bestuurders uit het gemeentelijke veld gesproken over een actueel thema. Dit keer gaat het over het monitoren van de sociale gevolgen van COVID-19, dashboards en vroege signalen. Lees meer