VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Nieuws

Webinar actuele ontwikkelingen gemeentefinanciën

Maandag 20 juni organiseert de VNG een webinar voor de wethouders financiën en andere belangstellenden. Lees meer

Procedure kandidaatstelling bestuur en commissies verlengd

Nog slechts een zeer gering aantal colleges is gevormd, en verwacht wordt dat de collegevorming in veel gemeenten dit keer langer op zich laat wachten. Het VNG-bestuur heeft daarom besloten meer tijd te nemen voor de kandidaatstellingsprocedure voor de vacatures in het bestuur en de commissies van de VNG. Lees meer

De VNG heeft 226 vacatures opengesteld voor het VNG-bestuur, de 9 adviescommissies en 2 colleges

VNG Gelderland brengt deze vacatures onder de aandacht van alle gemeentebestuurders. Lees meer

Kennisochtend voor Gelderse wethouders financiën

Op donderdag 22 september organiseert de Gelderland Academie in samenwerking met de provincie Gelderland en VNG Gelderland de jaarlijkse bijeenkomst voor Gelderse wethouders financiën. Lees meer

Uitstel Dag van de Gelderse Gemeenten 2022

VNG Gelderland stelt de Dag van de Gelderse Gemeenten (met de ALV) uit naar 5 september 2022. Lees meer

Toekomst van de Gelderse veren

VNG Gelderland is een onderzoek gestart naar toekomst van de Gelderse veren. Lees meer

Gemeentelijk post-COVID herstelplan

De landelijke VNG inventariseert gemeentelijke post-COVID herstelplannen/-agenda's. Zij verzoeken gemeenten hun plannen te delen ten behoeve van een uitgebreide analyse. Lees meer

Informatiesessies ‘aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds’

VNG organiseert digitale informatiesessies voor gemeentebestuurders en -ambtenaren over het aangepaste verdeelvoorstel herijking gemeentefonds. Lees meer

Regiobijeenkomsten hervormingsagenda Jeugd

VNG Nederland organiseert in en vlak na de zomer regiobijeenkomsten om input op te halen voor de hervormingsagenda Jeugd. Lees meer

Ondersteuning VNG bij lokale preventie akkoorden

Is uw gemeente bezig met een lokaal preventie akkoord? De VNG biedt een ondersteuningsteam aan die hierbij kan helpen. Lees meer