VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Nieuws

Quick scan coalitieakkoorden

Omdat het voor de VNG van belang is te weten wat de speerpunten van de nieuwe colleges zijn en wat door gemeenten juist minder belangrijk wordt gevonden dan vier jaar geleden, heeft de VNG aan Platform31 gevraagd om een Quickscan te maken. Lees meer

Zomerwebinar over de financiële positie van gemeenten na 2026

Op maandag 18 juli organiseert VNG een zomerwebinar over de financiële positie van gemeenten na 2026. Lees meer

Dag van de Gelderse gemeenten 2022

Op maandag 5 september organiseert VNG Gelderland samen met gemeente Nunspeet de Dag van de Gelderse gemeenten in Veluvine in Nunspeet.  Lees meer

Procedure kandidaatstelling bestuur en commissies verlengd

Nog slechts een zeer gering aantal colleges is gevormd, en verwacht wordt dat de collegevorming in veel gemeenten dit keer langer op zich laat wachten. Het VNG-bestuur heeft daarom besloten meer tijd te nemen voor de kandidaatstellingsprocedure voor de vacatures in het bestuur en de commissies van de VNG. Lees meer

De VNG heeft 226 vacatures opengesteld voor het VNG-bestuur, de 9 adviescommissies en 2 colleges

VNG Gelderland brengt deze vacatures onder de aandacht van alle gemeentebestuurders. Lees meer

Kennisochtend voor Gelderse wethouders financiën

Op donderdag 22 september organiseert de Gelderland Academie in samenwerking met de provincie Gelderland en VNG Gelderland de jaarlijkse bijeenkomst voor Gelderse wethouders financiën. Lees meer

Uitstel Dag van de Gelderse Gemeenten 2022

VNG Gelderland stelt de Dag van de Gelderse Gemeenten (met de ALV) uit naar 5 september 2022. Lees meer

Toekomst van de Gelderse veren

VNG Gelderland is een onderzoek gestart naar toekomst van de Gelderse veren. Lees meer

Gemeentelijk post-COVID herstelplan

De landelijke VNG inventariseert gemeentelijke post-COVID herstelplannen/-agenda's. Zij verzoeken gemeenten hun plannen te delen ten behoeve van een uitgebreide analyse. Lees meer

Informatiesessies ‘aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds’

VNG organiseert digitale informatiesessies voor gemeentebestuurders en -ambtenaren over het aangepaste verdeelvoorstel herijking gemeentefonds. Lees meer