VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Bestuur

VNG Gelderland bestaat uit een bestuur en haar leden.

Het bestuur bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn eenmalig herbenoembaar.

Leden zijn de Gelderse gemeenten en samenwerkingsverbanden. Jaarlijks komen zij in een Algemene Ledenvergadering bij elkaar. De ALV stelt de begroting en rekening vast en is het verantwoordingsplatform voor de koers van VNG Gelderland.

De ledenvergadering is een belangrijk moment voor netwerken en ontmoeting. Naast de vergaderstukken wordt er een thema ingeleid en besproken. Het middagdeel wordt door de gastgemeente met excursies en themasessies verzorgd.

VNG Gelderland is opgericht in 1922.

Voorzitter
René Verhulst, burgemeester Ede
Postbus 9022
6710 HK Ede
Tel: 0318 - 680 729
E-mail: rona.hagenbeek@ede.nl
Vicevoorzitter
Patricia Hoytink-Roubos, burgemeester Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst
Tel: 0481-362 204
E-mail: k.luinge@overbetuwe.nl
Bestuurlijk secretaris / penningmeester
Perry Arissen, gemeentesecretaris West Maas en Waal
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen
Tel: 0487-599 404
E-mail: parissen@westmaasenwaal.nl

Overige bestuursleden

André Baars, burgemeester Ermelo
Postbus 500
3850 AM Ermelo
Tel: 0341-567 392
E-mail: a.baars@ermelo.nl
Henk van den Berg, regiosecretaris Arnhem Nijmegen
Postbus 9029
6800 EL Arnhem
Tel: 06-46 73 73 74
E-mail: henk.van.den.berg@arnhem.nl
Nick Derks, wethouder Wijchen
Postbus 9000
6600 HS Wijchen
Tel: 06-211 932 16
E-mail: n.derks@wijchen.nl
Dorien van der Kamp, griffier Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst
Tel: 06-25 007 443
E-mail: d.vanderkamp@overbetuwe.nl
Loes van der Meijs, burgemeester van Doesburg
Postbus 100
6980 AC Doesburg
Tel: 0313-481 329
E-mail: loes.vandermeijs@doesburg.nl
René de Vries, raadslid Epe
Postbus 600
8160 AP Epe
Tel: 0578-574 719
E-mail: rdevries.vaassen@gmail.com
Judith van den Wildenberg, raadslid Barneveld
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Tel: 06-14 307 407
E-mail: j.vandenwildenberg@burger-initiatief.nl

Laatste nieuws

Even voorstellen: VNG-commissielid Aart de Kruijf
UPDATE gevolgen coronacrisis
VNG Gelderland schrijft ministers van BZK en Financiën
OPROEP Financiële positie Gelderse gemeenten