VNG Gelderland
Secretariaat:
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Bestuur

VNG Gelderland heeft een bestuur en leden.

Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste elf leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn eenmalig herbenoembaar.

Leden zijn de Gelderse gemeenten en samenwerkingsverbanden. Jaarlijks komen zij in een Algemene Ledenvergadering bij elkaar. De ALV stelt begroting en rekening vast en is het verantwoordingsplatform voor de koers van VNG Gelderland.

De ledenvergadering is een belangrijk moment voor netwerken en ontmoeting. Naast de vergaderstukken wordt er een thema ingeleid en besproken. Het middagdeel wordt door de gastgemeente met excursies en themasessies verzorgd.

VNG Gelderland is opgericht in 1922.

 

Voorzitter
René Verhulst, burgemeester van Ede (René)
Postbus 9022
6710 HK Ede
Tel: 0318 - 68 07 29
E-mail: rona.hagenbeek@ede.nl
Vicevoorzitter
Patricia Hoytink-Roubos, burgemeester van Overbetuwe (Patricia)
Postbus 11
6660 AA Elst
Tel: 0481-362 204
E-mail: k.luinge@overbetuwe.nl
Bestuurlijk secretaris / penningmeester
Perry Arissen, secretaris van West Maas en Waal (Perry)
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen
Tel: 0487-599404
E-mail: parissen@westmaasenwaal.nl

Overige bestuursleden

Lous van der Meijs, burgemeester van Doesburg (Loes)
Postbus 100
6980 AC Doesburg
Tel: 0313 - 481329
E-mail: loes.vandermeijs@doesburg.nl
Mevrouw drs. L.W.C.M. van der Meijs, burgemeester van Doesburg (Loes)
Postbus 100
6980 AC Doesburg
Tel: 0313 - 481329
E-mail: loes.vandermeijs@doesburg.nl

Laatste nieuws

Dag Gelderse Gemeenten 6 april
Schrappen bijeenkomsten herverdeling Gemeentefonds
Regio's komen met kansenkaart stikstofaanpak
Gelderse Aanpak Stikstof: wie vormen het bestuurlijk overleg ?