VNG Gelderland
Secretariaat:
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Commissies

VNG-Commissies

Net als VNG Afdeling Gelderland Komt de VNG (landelijk) op voor de belangen van gemeenten. De opvatting van de VNG wordt uiteindelijk bepaald door het bestuur van de VNG en wordt daarbij geadviseerd door een aantal commissies. In deze commissies zitten bestuurders – en in enkele gevallen secretarissen- van gemeenten.  De totstandkoming van deze commissies kent een aantal criteria zoals spreiding over de verschillende provincies, gemeentegrootte, politieke stroming etc. VNG Gelderland heeft in de totstandkoming een adviserende rol over kandidaten vanuit Gelderland.

Er zijn negen vaste beleidscommissies. Deze commissies gaan over de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen. De commissies hebben elk maximaal twintig leden inclusief de voorzitter en worden door de algemene vergadering benoemd. Dat gebeurt op voordracht van een adviescommissie die bestaat uit minimaal vier en maximaal zeven onafhankelijke leden. Als lid van de beleidscommissies kunnen burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers worden benoemd.

De commissies adviseren het bestuur over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterreinen. In de beleidscommissies worden standpunten voorbereid ter vaststelling in het bestuur

Bestuur VNG

Dhr. Bruls
Burgemeester Nijmegen

Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

Dhr. Sandman
Wethouder Apeldoorn
Dhr. van Hout
Secretaris Nijmegen

Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

Mw. Vreugdenhil
Wethouder Ede
Dhr. Hofman
Wethouder Bronckhorst

Commissie Europa en Internationaal

Dhr. Berends
Burgemeester Apeldoorn
Dhr. Bengevoord
Burgemeester Winterswijk
Dhr. van Eert
Burgemeester Rheden

Commissie Financiën

Dhr. Cziesso
Wethouder Apeldoorn
Mw. Esselbrugge
Wethouder Nijmegen
Dhr. van Huijstee
Raadslid Ede

Commissie Informatiesamenleving

Mw. Hilferink
Raadslid Apeldoorn
Dhr. Winters
Wethouder Zevenaar
Dhr. de Baat
Burgemeester Montferland

Commissie Raadsleden en Griffiers

Dhr. Oudbier
Griffier Apeldoorn
Mw. Speet
Griffier Wageningen
Mw. van Zijl Hoek
Raadslid Buren

Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

Mw. Hoytink-Roubos
Wethouder Berkelland
Dhr. de Kruijf
Wethouder Barneveld

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Dhr. Meijer
Wethouder Ede
Dhr. van Noort
Wethouder Harderwijk

Commissie Bestuur en Veiligheid

Mw. van der Meijs
Burgemeester Doesburg

College van Dienstverlening

Dhr. Boumans
Burgemeester Doetinchem
Dhr. Willems
Wethouder Apeldoorn

College Arbeidszaken

Dhr. de Boer
Burgemeester Buren
Mw. Hofstede
Wethouder Rheden

Meldpunt Discriminatie en Pesten

Dhr. van den Berg
Secretaris Overbetuwe

PRO Gelderland

Dhr. de Kruijf
Wethouder Barneveld
Dhr. van Oostrum
Burgemeester Berkelland

Stichting Veren Gelderland

Dhr. Wijnia
Secretaris Lingewaard

Faunabeheereenheid Gelderland

Dhr. Lambooij
Burgemeester Putten

Samenwerkingsverband Cultuurhistorie

Mw. van der Meijs
Burgemeester Doesburg

Laatste nieuws

Dag Gelderse Gemeenten 6 april
Schrappen bijeenkomsten herverdeling Gemeentefonds
Regio's komen met kansenkaart stikstofaanpak
Gelderse Aanpak Stikstof: wie vormen het bestuurlijk overleg ?