VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Geslaagde Dag van de Gelderse Gemeenten 2024

Gastgemeente was dit jaar de gemeente Buren, waar burgemeester Hans Martijn Ostendorp ons welkom heette. Hij vertelde over de veelzijdige kwaliteiten van Buren, historisch, landschappelijk prachtig en een mooie gemeente om te wonen en te werken.

Commissaris van de Koning Lenferink voerde eveneens het woord. Met het oog op het thema integriteit wees hij op situaties in Gelderland en benadrukte de betekenis van het onderwerp voor het (lokaal) openbaar bestuur.

In de algemene Ledenvergadering werd afscheid genomen van een viertal bestuursleden die elk twee complete bestuursperiodes hebben meegewerkt in het bestuur. Daarna was het woord aan Luuk Heijlman van de VNG die de ernstige situatie rond het financieel perspectief voor gemeenten belichtte en de wijze waarop de VNG dit onderwerp met het zittende en wellicht komende kabinet benadert.

Thema spreker was Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan Radboud Universiteit. Hij toonde een aantal concrete voorbeelden uit diverse lagen van het openbaar bestuur in Nederland en daarbuiten. Om te voorkomen dat alles onder de noemer integriteit wordt geschoven, bepleitte hij aanscherping van de duiding van het begrip. Het gaat om persoonlijk belang dat verstrengeld raakt met het algemeen belang. Openbaar bestuur staat voor het algemeen belang. Naar zijn opvatting moet er nog veel in wet- en regelgeving worden vastgelegd en aangescherpt om tot een goede aanpak van overschrijding van integriteitsnormen te komen.

Gastgemeente voor de Dag van de Gelderse Gemeenten 2025 is de gemeente Doetinchem.

Na de lunch vertrokken de groepen voor verschillende mooie excursies in de stad Buren en in het buitengebied. Afgerond werd met een borrel.

Laatste nieuws

Bestuurslid Corrie Jansen-Van den Brink stelt zich voor
Geslaagde Dag van de Gelderse Gemeenten 2024
Column bij ALV VNG Gelderland 8 april 2024
VNG Overijssel en VNG Gelderland ontmoeten elkaar in Oost NL