VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Privacy Statement

Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

VNG Afdeling Gelderland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Van gemeentebestuurders (raadsleden, burgemeesters en wethouders) verwerkt de VNG Gelderland verder nog een bijzonder persoonsgegeven, namelijk de politieke partij waarbij de bestuurder is aangesloten.

Waarom worden deze gegevens verzameld

VNG Gelderland verwerkt uw gegevens om de door u gestelde vragen te kunnen beantwoorden, maar ook om later contact met u op te nemen als ontwikkelingen over het betreffende onderwerp daartoe aanleiding geven. Daarnaast verzamelt VNG Gelderland uw gegevens om u te kunnen informeren over een bijeenkomst waarvoor u zich heeft ingeschreven. Tevens verwerkt VNG Gelderland uw gegevens om u te benaderen als dit vanuit het oogpunt van VNG Gelderland dienstverlening nodig of wenselijk is.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrieven van VNG Gelderland verleent u toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken. We gebruiken deze uitsluitend om de nieuwsbrieven te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en uw toestemming kunt intrekken.

VNG Gelderland beschikt vanuit de historie over diverse netwerklijsten en uitnodigingslijsten met persoonsgegevens. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om u uit te nodigen voor bijeenkomsten en enquêtes te versturen. De komende tijd zullen we bij verzending van deze uitnodigingen en enquêtes u expliciet vragen of u deze informatie wilt blijven ontvangen. Afmelden kan altijd door het sturen van een reply met het verzoek voor het verwijderen van uw gegevens van de betreffende lijst.

Beveiliging

VNG Gelderland neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met secretariaat via secretariaat@vnggelderland.nl.

Bewaartermijn

VNG Gelderland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren.

Delen met anderen

VNG Gelderland deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast verstrekt VNG Gelderland uw persoonsgegevens aan derden in verband met de dienstverlening. Dit doen wij alleen met uw toestemming.

Cookies

De VNG gebruikt uitsluitend technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@vnggelderland.nl. Ter verificatie dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Ter bescherming van uw privacy vragen we u om op deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. VNG Gelderland zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste nieuws

Bestuurslid Corrie Jansen-Van den Brink stelt zich voor
Geslaagde Dag van de Gelderse Gemeenten 2024
Column bij ALV VNG Gelderland 8 april 2024
VNG Overijssel en VNG Gelderland ontmoeten elkaar in Oost NL