VNG Gelderland
Secretariaat:
Leo Bezemer 06-10101851
Menu

Doelstellingen

De VNG afdeling Gelderland stelt zich ten doel haar leden collectief bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken. Zij tracht dit te bereiken door:

  • bij de voorbereiding van wettelijke en andere maatregelen desgevraagd of uit eigen beweging adviserend, co√∂rdinerend en stimulerend op te treden, en door inlichtingen te verstrekken;
  • de aandacht van de daarvoor in aanmerking komende organen en instellingen te vestigen op vraagstukken en moeilijkheden waarmee haar leden worden geconfronteerd;
  • contacten te onderhouden met overheden en andere organisaties en instellingen, over aangelegenheden die haar leden raken;
  • voor haar leden zitting te nemen in besturen en commissies van organisaties en instellingen;
  • samen te werken met andere verenigingen of instellingen ter behartiging van gelijksoortige of gemeenschappelijke belangen;
  • het verlenen van steun en medewerking aan instellingen die in het belang van Gelderse gemeenten werkzaam zijn;
  • overige middelen die aan het doel dienstbaar zijn.

Een praktische uitwerking van deze doelstellingen vindt u in ons Link aanpassen beleidsplan 2017-2022. De leden hebben het beleidsplan goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017.

Laatste nieuws

VNG Gelderland wenst alle Gelderse bestuurders een voorspoedig 2020
VNG Gelderland schrijft minister De Jonge
Gelderse wethouders in Den Haag bij Kamercommissie
Aanbieding Toekomstvisie Tiel