VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu
Welkom bij

Laatste nieuws

Informatiesessies 'aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds'
VNG organiseert digitale informatiesessies voor gemeentebestuurders en -ambtenaren over het aangepaste verdeelvoorstel herijking gemeentefonds.
Lees meer
Regiobijeenkomsten hervormingsagenda Jeugd
VNG Nederland organiseert in en vlak na de zomer regiobijeenkomsten om input op te halen voor de hervormingsagenda Jeugd.
Lees meer

Agenda

6
september 2021
Dag van de Gelderse gemeenten 2021
De Dag van de Gelderse gemeenten, en de Algemene Ledenvergadering van VNG Gelderland vindt plaats op 6 september 2021 in gemeente Nunspeet.
Lees meer

Wat wij doen

VNG Gelderland is de vereniging van de Gelderse gemeenten en is één van de twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG Gelderland wil de belangen van de 51 Gelderse gemeenten en hun regionale samenwerkingsverbanden mee behartigen. Vanuit de gemeenten overlegt VNG Gelderland met de landelijke VNG en met provincie Gelderland. Dat doen we onder meer door:
- Het bijhouden van een website met informatie over activiteiten van VNG Gelderland, zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten die wij voor de gemeenten beleggen.
- Bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen, zo op dit moment de problematiek rond kosten sociaal domein, financiële positie van gemeenten, stikstof en asbest.
- Een platform zijn voor informatie voor Gelderse bestuurders over onderwerpen die in de VNG-commissies spelen.
- Informatie en nieuws doorgeven van en over de landelijke VNG en over VNG Gelderland, zoals bestuursvergaderingen, de samenstelling van het bestuur, statuten en dergelijke.