VNG Gelderland
Secretariaat:
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu
Welkom bij

Laatste nieuws

UPDATE Gevolgen uitbraak Coronavirus
Het coronavirus zet onze samenleving onder grote druk. De getroffen maatregelen hebben veel impact, ook op gemeenten. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Lees meer
Schrappen bijeenkomsten herverdeling Gemeentefonds

Agenda

Wat wij doen

VNG Gelderland is de vereniging van de Gelderse gemeenten en is één van de twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG Gelderland wil de belangen van de 51 Gelderse gemeenten en hun regionale samenwerkingsverbanden mee behartigen. Vanuit de gemeenten overlegt VNG Gelderland met de landelijke VNG en met provincie Gelderland. Dat doen we ondermeer door:
website met informatie over activiteiten van VNG Gelderland, zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten die wij voor de gemeenten beleggen.
bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen, zo op dit moment de problematiek rond kosten sociaal domein, financiële positie van gemeenten, stikstof en asbest.
platform zijn voor informatie voor Gelderse bestuurders over onderwerpen die in de VNG-commissies spelen.
informatie en nieuws doorgeven van en over de landelijke VNG
en over VNG Gelderland, zoals bestuursvergaderingen, de samenstelling van het bestuur, statuten en dergelijke.