VNG Gelderland
Secretariaat:
Leo Bezemer 06-10101851
Menu
Welkom bij

Laatste nieuws

VNG Gelderland wenst alle Gelderse bestuurders een voorspoedig 2020
VNG Gelderland schrijft minister De Jonge
VNG Gelderland heeft de zorgen van de Gelderse gemeenten over hun benarde financiële positie mede als gevolg van de decentralisatie van taken in het sociaal domein in een brief aan minister De Jonge onder zijn aandacht gebracht. De positie van het lokaal bestuur als eerste overheid staat onder ernstige druk.
Lees meer

Agenda

24
januari 2020
VNG Gelderland bestuursvergadering
VNG Gelderland bestuursvergadering 24 01 2019
Lees meer

Wat wij doen

VNG Gelderland is de vereniging van de Gelderse gemeenten en is één van de twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG Gelderland wil de belangen van de 51 Gelderse gemeenten en hun regionale samenwerkingsverbanden mee behartigen. Vanuit de gemeenten overlegt VNG Gelderland met de landelijke VNG en met provincie Gelderland. Dat doen we ondermeer door:
website met informatie over activiteiten van VNG Gelderland, zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten die wij voor de gemeenten beleggen.
bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen, zo op dit moment de problematiek rond kosten sociaal domein, financiële positie van gemeenten, stikstof en asbest.
platform zijn voor informatie voor Gelderse bestuurders over onderwerpen die in de VNG-commissies spelen.
informatie en nieuws doorgeven van en over de landelijke VNG
en over VNG Gelderland, zoals bestuursvergaderingen, de samenstelling van het bestuur, statuten en dergelijke.