VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Nieuwe VNG-handreiking over ambtelijke bijstand raadsleden

Met de handreiking Omgaan met ambtelijke bijstand gemeenteraden wil de VNG vooral het gesprek tussen alle betrokkenen binnen gemeenten stimuleren en faciliteren. Een goede omgang met ambtelijke bijstand vereist namelijk dat alle betrokkenen (raadsleden, griffie(r), gemeentesecretaris, burgemeester, wethouders en ambtenaren) hun rol beseffen en nemen.

De praktijk laat zien dat ambtelijke bijstand nog (te) weinig wordt benut. De toepassing wordt als ingewikkeld ervaren. Ook is voor raadsleden lang niet altijd duidelijk wat het onderscheid is ten opzichte schriftelijke vragen, moties, amendementen en het informatierecht.

Handreiking is aanvulling op de modelverordening
Het beroep dat raadsleden op ambtelijke bijstand kunnen doen, is vastgelegd in artikel 33 van de Gemeentewet. In dat artikel staat ook dat alle gemeenten een verordening moeten opstellen die regelt hoe de raadsleden een beroep kunnen doen op ambtelijke bijstand. De nieuwe handreiking vormt daarmee een aanvulling op de bestaande modelverordening van de VNG.

Meer informatie
Leest u hier: Nieuwe VNG-handreiking over ambtelijke bijstand raadsleden | VNG

Laatste nieuws

Bestuurslid Corrie Jansen-Van den Brink stelt zich voor
Geslaagde Dag van de Gelderse Gemeenten 2024
Column bij ALV VNG Gelderland 8 april 2024
VNG Overijssel en VNG Gelderland ontmoeten elkaar in Oost NL