VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Toekomst van de Gelderse veren

VNG Gelderland heeft het initiatief genomen om een onderzoek te doen naar de rol die de overheid kan spelen bij de instandhouding van een dekkend verennetwerk in provincie Gelderland. De aanleiding voor dit onderzoek is het leegraken van het Gelders verenfonds, dat via subsidies de exploitatietekorten van veren aanvult.

Meer informatie over dit onderzoek en de laatste stand van zaken leest u hier.

Laatste nieuws

Toekomst van de Gelderse veren
Gemeentelijk post-COVID herstelplan
Informatiesessies 'aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds'
Regiobijeenkomsten hervormingsagenda Jeugd