VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Nieuws

Nieuwe VNG-handreiking over ambtelijke bijstand raadsleden

Uit onderzoek van Berenschot bleek onder andere de behoefte van gemeenten aan meer duidelijkheid over de mogelijkheden van ambtelijke bijstand voor raadsleden. Om hier meer inzicht in te geven, liet de VNG een handreiking opstellen door PBLQ. Het is vereist dat alle betrokkenen hun rol beseffen en nemen. Lees meer

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom

2023 is een bijzonder jaar voor VNG Gelderland. Want in 2023 is het honderd jaar geleden dat de Vereniging van Gelderse gemeenten is opgericht. Lees meer

Toekomst van de Gelderse veren

VNG Gelderland is een onderzoek gestart naar toekomst van de Gelderse veren. Lees meer

Hoe werken we samen in Gelderland?

Met het project 'Partners van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur' wil provincie Gelderland samen met betrokken partners vijf Gelderse samenwerkingsprojecten tegen het licht houden. Lees meer

Veren aan de ketting als provincie niet bijspringt

Als provincie Gelderland niet snel bijspringt, is er over een paar jaar geen geld meer om de veren in de regio Rivierenland te laten varen. Want de bodem van het Gelders Verenfonds is inmiddels in zicht. Het AD schreef een uitgebreid artikel over dit urgente ondewerp. Lees meer

Versterking regionale samenwerking: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen van start

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: 18 gemeenten werken samen aan een gezonde groei van de regio. Lees meer

Wolvencommissie Gelderland presenteert gebiedsgericht preventieplan

De Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland heeft sinds vorig jaar gewerkt aan een gebiedsgericht preventieplan, dat als basis zal dienen voor de provinciale subsidieregeling van wolvenwerende maatregelen. Lees meer