VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Hoe werken we samen in Gelderland?

Bereikbaarheid, duurzame landbouw, toekomstbestendig wonen en een aantrekkelijke leefomgeving; voor veel maatschappelijke opgaven hebben provincie, gemeenten en andere organisaties elkaar hard nodig. Provincie Gelderland wil daarom samen met gemeenten onderzoeken hoe we in Gelderland nog beter kunnen samenwerken. ‘Uiteindelijk zijn we één overheid. Door goed samen te werken worden we een sterker en beter bestuur voor onze inwoners en bedrijven.’ aldus gedeputeerde Algemeen Bestuur Jan Markink.

Gezamenlijk leerproces
Met het project Partners van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur wil de provincie samen met de betrokken partners vijf Gelderse samenwerkingsprojecten tegen het licht houden. Daarbij wordt gekeken naar de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, het samenspel en de inzet van instrumenten om gezamenlijk de doelen te bereiken. Onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen begeleiden het onderzoek, de evaluaties en zorgen voor een gezamenlijk leerproces.

Onafhankelijke begeleidingsgroep
Hoewel provincie Gelderland dit onderzoek initieert en faciliteert zal ze als deelnemer aan het onderzoek dezelfde positie innemen als andere partners. Voor de inhoudelijke keuzes wordt onder leiding van Helmi Huijbregts een onafhankelijke begeleidingsgroep ingesteld. Die besluit welke projecten onderzocht worden, functioneert als klankbord voor de onderzoekers van de HAN en bewaakt de voortgang van het project.

VNG Gelderland maakt ook onderdeel uit van deze begeleidingsgroep. Deze begeleidingsgroep wil voor de zomer nog besluiten over de te onderzoeken samenwerkingsprojecten. Daarna worden de betrokken partners uitgenodigd. Markink: ‘Dit onderzoek slaagt net als veel andere projecten alleen als we samen meedoen. Ik wil daarom gemeenten oproepen om met ons te leren hoe we een nog beter bestuur kunnen worden voor onze inwoners.’

Vervolg op eerder onderzoek
Het project Partners in Gelderland is een vervolg op een eerder onderzoek dat provincie Gelderland liet doen naar haar eigen functioneren. In 2018 onderzocht een commissie, ook onder leiding van Helmi Huijbregts, de bestuurskracht van de provincie. Deze commissie voerde gesprekken met veel gemeenten en andere partners van de provincie over de onderlinge bestuurlijke omgang. Het eindrapport leverde drie strategische opgaven op: wederkerigheid, een opener bestuurscultuur en een breder repertoire in rollen en instrumenten.

Helmi Huijbregts: ‘Met Partners in Gelderland’ gaan we onderzoeken hoe de huidige samenwerking verloopt, welke vooruitgang er is bereikt en waar de kansen liggen om de samenwerking in Gelderland verder te ontwikkelen.’ Het rapport zal begin 2022 door de begeleidingsgroep gepresenteerd worden.

Laatste nieuws

Dag van de Gelderse Gemeenten 2024
VNG Overijssel en VNG Gelderland ontmoeten elkaar in Oost NL
Uitnodiging Meet and Greet
Jeroen Joon benoemd tot waarnemend burgemeester van Harderwijk