VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Wolvencommissie Gelderland presenteert gebiedsgericht preventieplan

In opdracht van provincie Gelderland is in 2019 de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade opgericht. Deze zogenoemde ‘wolvencommissie’ voerde gesprekken met diverse partijen, waaronder dierhouders, grondeigenaren, land- en tuinbouwers, gemeenten en juristen. Sinds vorig jaar heeft de commissie gewerkt aan een gebiedsgericht preventieplan.

Gebiedsgericht preventieplan
Het preventieplan is op dit moment voor 95% gereed. Het plan bevat adviezen voor de financiƫle ondersteuning van schapen- en geitenhouders voor het plaatsen van afrasteringen die de wolf kunnen tegenhouden. Daarnaast formuleert het plan algemene adviezen, onder meer over het al dan niet aanvragen van vergunningen voor de afrastering, de voortzetting van de schaderegeling voor dierhouders, de monitoring van de wolf en de noodzaak van een landelijk beleid gericht op een beheersbare ontwikkeling van de wolvenpopulatie en de effecten daarvan in ons land.

Van preventieplan naar subsidieregels
Tot 30 april 2020 kunnen belanghebbenden reageren op het gebiedsgericht preventieplan. Reageren kan via vertegenwoordigers in de wolvencommissie of via wolvencommissie@gelderland.nl. De wolvencommissie legt alle betrokkenen uit of en op welke wijze reacties zijn verwerkt in het plan. Het uiteindelijke preventieplan wordt voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daarna zorgt de provincie voor de benodigde subsidieregeling. Naar verwachting is deze begin augustus 2020 klaar.

De wolvencommissie

  • Pieter van Geel, voorzitter
  • Saskia Duives Cahuzak, vertegenwoordiger Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
  • Gijsbert Six, vertegenwoordiger Stichting Beheer Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG)
  • Marjel Neefjes, vertegenwoordiger Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN)
  • Gert-Jan Bloemendal, vertegenwoordiger Gelders particulier grondbezit
  • Michiel van der Weide, vertegenwoordiger terrein beherende organisaties
  • Hans van der Hoeve, vertegenwoordiger gemeenten

Meer informatie
Heeft u opmerkingen en/of vragen aan de wolvencommissie? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar wolvencommissie@gelderland.nl.

Meer informatie leest u in het persbericht van de wolvencommissie en het gebiedsgericht preventieplan.

Laatste nieuws

Bestuurslid Corrie Jansen-Van den Brink stelt zich voor
Geslaagde Dag van de Gelderse Gemeenten 2024
Column bij ALV VNG Gelderland 8 april 2024
VNG Overijssel en VNG Gelderland ontmoeten elkaar in Oost NL