VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Zomerwebinar over de financiële positie van gemeenten na 2026

Wat zijn de zijn de financiële effecten van het coalitieakkoord? Hoe zit het met de financiële positie van gemeenten vanaf 2026? Tijdens het webinar wordt hier dieper op in gegaan, aan de hand van het rapport ‘Financiële ruimte gemeenten 2022-2028’ en de Contourennota financieringssystematiek medeoverheden.

Te gast is prof. dr. Maarten Allers, hoogleraar aan de Universiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. Allers heeft in opdracht van de VNG onderzocht wat het effect van het coalitieakkoord is op de financiële ruimte voor gemeenten. Tijdens het zomerwebinar zal hij zijn rapport toelichten en is er gelegenheid om hem vragen te stellen.

De afgelopen maanden zijn de financiële effecten van het coalitieakkoord voor medeoverheden ook besproken onder leiding van onafhankelijk procesbegeleider mw. José Lazeroms. Zij heeft verslag uitgebracht aan het kabinet, die dit heeft gebruikt als input voor een contourennota over de financieringssystematiek voor medeoverheden. Vanuit Team Financiën van de VNG zal David Rietveld de onderlinge samenhang tussen het rapport van Allers, het verslag van Lazeroms en de countourennota schetsen en ingaan op de actualiteit.

Locatie en tijd
Online
Maandag 18 juli van 15:30 – 17:00 uur

Doelgroep
Bestuurders en ambtenaren

Kosten
Geen

Aanmelden
Via de link: https://vng.nl/agenda/zomerwebinar-financiele-positie-gemeenten-vanaf-2026

Organisator
VNG

Meer informatie
Voor meer informatie over dit webinar kunt u contact opnemen met David Rietveld via david.rietveld@vng.nl

Laatste nieuws

Quick scan coalitieakkoorden
Zomerwebinar over de financiële positie van gemeenten na 2026
Dag van de Gelderse gemeenten 2022
Procedure kandidaatstelling bestuur en commissies verlengd