VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Webinars Gemeentefonds: actualiteiten omtrent financiële positie gemeenten en verdeelmodellen

De VNG organiseert op 11 en 14 mei twee webinars voor gemeentebestuurders en ambtenaren over actualiteiten rondom de verdeelmodellen en de financiële positie van gemeenten.

Webinar Gemeentefonds: actualiteiten omtrent de verdeelmodellen
Datum: 11 mei 2020
Tijd: 14.30 – 15.30 uur

In dit webinar wordt er stilgestaan bij de stand van zaken omtrent de herziening van de verdeelmodellen van het gemeentefonds. Aan de orde komen de redenen van de fondsbeheerders om de herziening met een jaar op te schuiven. Ook is er met name aandacht voor het vervolgtraject. De minister van BZK heeft aangegeven om nog dit jaar een nieuwe verdeling per 2022 te willen presenteren. Wat wordt er de komende tijd nog uitgezocht, wat zijn de opties, wat is het tijdpad, en hoe worden gemeenten betrokken bij het vervolg?

Neem deel aan dit webinar via deze link.

Webinar Gemeentefonds: actualiteiten omtrent financiële positie gemeenten
Datum: 14 mei 2020
Tijd: 14.30 – 15.30 uur

In dit webinar wordt er stilgestaan bij de actualiteiten omtrent de financiële positie van gemeenten: hoe staan gemeenten er financieel voor, de gesprekken/onderzoeken om de gemeentefinanciën te verbeteren, en wat dit betekent voor de inzet van de VNG richting het Rijk.

Aan bod komt het actuele beeld over de financiële situatie bij gemeenten:
– De financiële effecten van de corona-crisis voor gemeenten;
– De verwachte accres ontwikkeling;
– Het lopende onderzoek naar toereikende middelen voor het sociaal domein;
– De stand van zaken rond het art.2 onderzoek Klimaatakkoord.

Ook komen de activiteiten aan de orde die gericht zijn op de nieuwe kabinetsperiode:
– Verbetering van de financiële positie (normering, reparatie van tekorten, corona-afspraken);
– Verbetering van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten.

Neem deel aan dit webinar via deze link.

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren