VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

VNG organiseert informatiesessies herijking gemeentefonds

In februari en maart organiseert de VNG online bijeenkomsten over de nieuwe verdeelmodellen van het gemeentefonds. In deze sessies geven BZK, VNG, en soms ook de onderzoekers, uitleg over het verdeelvoorstel.

Het ministerie van BZK stuurde op 2 februari hun voorstel voor de nieuwe verdeelmodellen van het gemeentefonds ter consultatie aan de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). Daarmee worden ook voorlopige uitkomsten per gemeente bekend. In maart, nadat de ROB advies heeft uitgebracht, consulteren de fondsbeheerders ook de VNG over de nieuwe verdeling.

Voorafgaand aan deze bestuurlijke consultatie organiseert de VNG online bijeenkomsten om gemeenteambtenaren te informeren over het verdeelvoorstel. Er vinden 4 verschillende soorten bijeenkomsten plaats:

Algemene informatiesessie herijking gemeentefonds
In deze sessie geeft BZK een algemene toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein. Ook wordt er ingegaan op de keuzes die de fondsbeheerders gemaakt hebben om te komen tot de voorliggende modellen.

Informatiesessie Verdeelmodel Beschermd Wonen
Het verdeelmodel Beschermd Wonen heeft een aparte plaats gehad binnen de herijking. BZK, VNG en AEF geven uitleg over dit verdeelmodel en over de uitwerking van de financiële randvoorwaarden die door het VNG-Expertiseteam MO/BW zijn benoemd. Deze sessie is gericht op financials en op ambtenaren die zich inhoudelijk bezig houden met beschermd wonen.

Informatiesessie Inkomstenverevening
De manier waarop in de verdeling van het gemeentefonds rekening wordt gehouden met de algemene eigen middelen van gemeenten, is in de herijking van het gemeentefonds een apart traject geweest. In deze sessie wordt dieper ingegaan op dit onderdeel.

Technische informatiesessie herijking gemeentefonds
Ten slotte worden enkele verdiepingssessies voor gemeentefondsspecialisten georganiseerd. Omdat de kennis uit de algemene informatiesessies bekend wordt verondersteld, is er veel ruimte om in te gaan op technische details van de verdeling. Onderzoekers van AEF en Cebeon zijn aanwezig om antwoord te geven op specifieke vragen.

Schrijf je in
Een overzicht van alle data waarop de bijeenkomsten plaatsvinden vindt u hier. Deelname is kosteloos voor medewerkers van gemeentelijke organisaties. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via dit inschrijfformulier. Kijk voor meer informatie ook op de website van de VNG.

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren