VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

VNG Gelderland schrijft ministers van BZK en Financiën

De afgelopen tijd heeft een aantal gemeenten of provinciale afdelingen een brandbrief gestuurd naar het kabinet om aan te geven dat de financiële nood hoog is. Op 2 juli vindt er een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Het zou een mooi signaal zijn als het kabinet (BZK en Financiën) en de leden van de vaste Kamercommissie door brieven vanuit gemeenten nader inzicht krijgen in de problemen die in die gemeenten financieel spelen. Met concrete en tastbare voorbeelden kan worden aangegeven hoe groot die problemen zijn en wat dit mogelijk voor gevolgen heeft voor inwoners. Voorafgaand aan het debat in de Kamer wil de VNG de leden van de vaste Kamercommissie een verzameling van alle brieven (in boekvorm) aanbieden.

VNG Gelderland ondersteunt deze VNG-actie van harte en heeft zelf opnieuw een brief gestuurd als opvolging van de brief die eerder dit jaar naar Minister De Jonge en naar de Kamerfracties is gestuurd:
Brief aan Minister van Financiën inzake financiële problematiek gemeenten

Wij geven Gelderse gemeenten graag in overweging om op korte termijn ook een brief te sturen aan de ministers van BZK en Financiën. Meer informatie leest u hier.

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren