VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Gelderse Aanpak Stikstof

Vanuit gemeenten, provincie en waterschappen wordt gewerkt aan een gezamenlijke Gelderse Aanpak Stikstof. Tijdens een goed bezochte conferentie in Ede op 11 oktober werden presentaties gehouden over de ernst van de afname van de biodiversiteit in Gelderland, de stikstofemissie van bouwwerken en vertelden de bestuurders Willemien Vreugdenhil (wethouder Ede, lid VNG commissie EKEM), Aart de Kruijf (wethouder Barneveld, lid VNG commissie Ruimte en Wonen) en gedeputeerde Peter Drenth van Gelderland (voorzitter IPO overleg) over de stikstofproblematiek. Gemeenten, provincie en waterschappen moeten samen optrekken als een overheid. Daarvoor is de Gelderse Aanpak Stikstof het voertuig. In ambtelijke werkgroepen vanuit de drie partners worden bijdragen om die gezamenlijke aanpak vorm te geven voorbereid. Cruciaal is de rol van de rijksoverheid en duidelijk is dat de ontwikkelingen op dit thema snel en gaan en af en toe over elkaar heen buitelen. Naar verwachting komt er in december meer duidelijkheid.

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren