VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

UPDATE gevolgen coronacrisis

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten houdt haar leden middels regelmatige ledenbrieven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Het VNG-bestuur heeft ervoor gekozen om de ALV voorlopig uit te stellen tot medio september, en in mei en juni een ledenraadpleging te houden. In deze ledenraadpleging wordt een beperkt aantal voorstellen aan de leden voorgelegd die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan. Amendenten konden tot 5 juni worden ingediend. De ledenraadpleging eindigt op 26 juni a.s.

In de elfde ledenbrief wordt er onder andere aandacht besteed aan het proces rondom de Spoedwet COVID19. Deze wet moet in de plaats komen van de op dit moment geldende noodverordeningen. Vooralsnog is het de bedoeling dat deze wet nog voor het zomerreces van kracht wordt. Verder is er in deze brief aandacht voor compensatie van de kosten van GGD-en, vergoeding van meerkosten voor Wmo en Jeugdhulp en het actuele aanbod van VNG-producten en diensten aan de leden.

Meer informatie leest u in de ledenbrief van 5 juni 2020

Ledenbrieven over de coronacrisis teruglezen? Hieronder vindt u alle eerder verzonden brieven.

Ledenbrief VNG – 28 mei 2020
Ledenbrief VNG – 20 mei 2020
Ledenbrief VNG – 15 mei 2020
Ledenbrief VNG – 07 mei 2020
Ledenbrief VNG – 24 april 2020
Ledenbrief VNG – 17 april 2020
Ledenbrief VNG – 10 april 2020
Ledenbrief VNG – 03 april 2020
Ledenbrief VNG – 27 maart 2020
Ledenbrief VNG – 18 maart 2020

Laatste nieuws

Welke wethouder komt ons bestuur versterken?
VNG Gelderland schrijft ministers van BZK en Financiën
OPROEP Financiële positie Gelderse gemeenten
Corona en gemeenten; gesprek tussen VNG en Oost