VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Uitnodiging digitale bijeenkomst zorgfraude op 8 januari

“De burger, het collectieve geld en de beroepscrimineel. 3 gegronde redenen voor gemeenten om een tandje bij te zetten in de strijd tegen zorgfraude. Is dat complex? Zeker! Mogelijk? Ja, helemaal met het onderzoek naar zorgfraude ‘Een wereld te winnen’.” (interview van VNG Naleving met Otwin van Dijk)

VNG Naleving ondersteunt gemeenten bij de preventie, toezicht en handhaving in de Wmo 2015 en Jeugdwet. Zorgfraude is een onderwerp dat veel aandacht krijgt in de media en alle gemeenten raakt. VNG Naleving heeft zodoende een onderzoek uit laten voeren naar de aard van zorgfraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet, genaamd ‘Een wereld te winnen’. Dit onderzoek is in september gepubliceerd en treft u hier

Otwin van Dijk, VNG Gelderland en VNG Naleving nodigen u graag uit voor de digitale bijeenkomst omtrent zorgfraude op vrijdag 8 januari 2021 van 09.30 tot 11.00 uur.

Programma
– Inleiding door Otwin van Dijk, lid van de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en burgemeester van gemeente Oude IJsselstreek;
– ‘Een wereld te winnen’, presentatie door VNG Naleving.

Na de presentatie gaan we graag met de deelnemers in gesprek over onderstaande vragen:
– Herkent u het verhaal binnen uw eigen gemeente? Kunt u hiervan een voorbeeld noemen?
– Heeft uw gemeente een visie ontwikkeld en een handhavingsbeleidsplan op het gebied van toezicht, handhaving en naleving Wmo 2015 en Jeugdwet?
– Zijn er toezichthouders aangesteld op het gebied van rechtmatigheid en kwaliteit Wmo 2015 en Jeugdwet?

Praktische zaken
– Mocht u van te voren al vragen hebben met betrekking tot dit onderzoek, dan ontvangen wij deze graag uiterlijk donderdag 17 december a.s.
– U kunt zich aanmelden voor het webinar tot en met maandag 14 december door een mail te sturen aan Leo Bezemer, secretaris@vnggelderland.nl;
– U ontvangt de uitnodiging met link naar het webinar op donderdag 17 december via MS Teams.

Laatste nieuws

Aanpak zorgfraude nodig, rechtvaardig en sociaal
Even voorstellen: Harriët Tiemens
Vacature: Welke wethouder komt ons bestuur versterken?
Verkiezing Beste Bestuurder 2020