VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Regiobijeenkomsten hervormingsagenda Jeugd

De arbitragecommissie (de commissie der wijzen) heeft onlangs uitspraak gedaan over de tekorten Jeugd. Naast compensatie van deze tekorten is ook bepaald dat er een hervormingsagenda moet komen (tot 2028). Deze agenda heeft grofweg twee doelen:
1. Beheersing / vermindering van de kosten;
2. Vergroting van de kwaliteit.

De landelijke VNG heeft de uitspraak van de arbitragecommissie omarmd, inclusief het opstellen van de hervormingsagenda. Op 1 januari 2022 dient de agenda gereed te zijn. Het zal een gezamenlijke agenda zijn van gemeenten en Rijk.

In en vlak na de zomer doet de landelijke VNG daarom een oriënterende ronde langs gemeenten om een eerste input op te halen voor deze agenda. Dat gebeurt mede via regiosessies waarbij leden van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs als gastheer optreden.

Bij deze regiosessies gaat het echt om de eerste beelden op te halen. De sessies dienen niet als een formele afstemmingsronde. De volgende online sessies zijn momenteel gepland:

  • Donderdag 26 augustus: 14.00 – 15.00 uur: Almere (wethouder Peter van Bergen, Dronten)
  • Vrijdag 27 augustus: 10.00 – 11.30 uur: Drenthe (Dit is nog onbekend, wethouder uit commissie is geen commissielid meer)
  • Woensdag 1 september 16.00 – 17.30: Harderwijk/Oldebroek (wethouder Gert Jan van Noort, Harderwijk)
  • Vrijdag 3 september 10.30 – 12.00 uur Friesland (wethouder Mark de Man, Súdwest-Fryslan)
  • Vrijdag 3 september 13.00 – 16.00 uur: Helmond (wethouder Cathalijne Dortmans)
  • Woensdag 8 september 16.30 – 17.30 uur: Rotterdam/ Rijnmond (wethouder Sven de Langen)
  • Donderdag 9 september 14.00 – 15.30 uur: Roermond/Limburg (wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne)

De uitnodigingen voor de sessies vinden plaats vanuit de organiserende gemeente.

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren