VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Quick scan coalitieakkoorden

De Quikscan is een korte eerste scan van de 116 collegeakkoorden die beschikbaar waren op 30 mei 2022. Het zijn eerste indrukken en een proeve van de mogelijkheden om met tekstanalyse en vergelijking met kenmerken van gemeenten meer begrip te krijgen van de plannen van de nieuw gevormde colleges. In deze eerste verkenning is er specifiek gekeken naar de kernthema’s ‘bestuur’, ‘financiën’ en ‘sociaal’. Het is tevens een sneak preview met betrekking tot de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘wonen’.

In het eindrapport (verwacht in september) worden thema’s uitvoeriger onderzocht. Ook de overige thema’s, waaronder ‘Demografie’, ‘Veiligheid’, ‘Ruimte’, ‘Mobiliteit’ en ‘Economie’ zullen dan uitgebreid aan bod komen.

Link naar de quick scan

https://vng.nl/nieuws/quickscan-geeft-eerste-indrukken-coalitieakkoorden-gemeenten 

Laatste nieuws

Bijeenkomst toekomst financiële positie van gemeenten op 7 december
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren