VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Quick scan coalitieakkoorden

De Quikscan is een korte eerste scan van de 116 collegeakkoorden die beschikbaar waren op 30 mei 2022. Het zijn eerste indrukken en een proeve van de mogelijkheden om met tekstanalyse en vergelijking met kenmerken van gemeenten meer begrip te krijgen van de plannen van de nieuw gevormde colleges. In deze eerste verkenning is er specifiek gekeken naar de kernthema’s ‘bestuur’, ‘financiën’ en ‘sociaal’. Het is tevens een sneak preview met betrekking tot de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘wonen’.

In het eindrapport (verwacht in september) worden thema’s uitvoeriger onderzocht. Ook de overige thema’s, waaronder ‘Demografie’, ‘Veiligheid’, ‘Ruimte’, ‘Mobiliteit’ en ‘Economie’ zullen dan uitgebreid aan bod komen.

Link naar de quick scan

https://vng.nl/nieuws/quickscan-geeft-eerste-indrukken-coalitieakkoorden-gemeenten 

Laatste nieuws

Quick scan coalitieakkoorden
Zomerwebinar over de financiële positie van gemeenten na 2026
Dag van de Gelderse gemeenten 2022
Procedure kandidaatstelling bestuur en commissies verlengd