VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Procedure kandidaatstelling bestuur en commissies verlengd

De eerder gestelde deadline van 2 juni voor het aanmelden van kandidaten wordt nu vrijdag 1 juli. De VNG nodigt alle raadsleden, wethouders, burgemeesters, secretarissen en griffiers nogmaals van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer van de 226 vacatures.

Gevolgen voor de procedure
Het besluit van het bestuur heeft gevolgen voor het aantreden van de nieuwe leden van het bestuur en de commissies en leidt tot een aanpassing van het tijdpad voor de procedure rond de kandidaatstelling en invulling van de vacatures. Meer hierover leest u in de ledenbrief die hierover is verzonden.

Meer informatie
Download de ledenbrief en de bijlage:

Zie ook
In de eerder verzonden ledenbrief ‘Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies’ gaat de VNG nader in op de vacatures en de profielschetsen, en op de bestuurlijke organisatie en uitgangspunten van de kandidaatstellingsprocedure. De VNG beantwoordt in de brief ook veelgestelde vragen.

Laatste nieuws

VNG Gelderland zoekt twee nieuwe bestuursleden
Quick scan coalitieakkoorden
Procedure kandidaatstelling bestuur en commissies verlengd
De VNG heeft 226 vacatures opengesteld voor het VNG-bestuur, de 9 adviescommissies en 2 colleges