Scroll

Commissies

VNG Afdeling Gelderland heeft zowel in de commissies van de landelijke VNG als in diverse andere overlegorganen, stichtingen en samenwerkingsverbanden een vertegenwoordiging. Op deze pagina vindt u de vertegenwoordigers van de VNG Afdeling Gelderland.

VNG-Commissies

Er zijn negen vaste beleidscommissies. Deze commissies gaan over de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen.

De commissies hebben elk maximaal twintig leden inclusief de voorzitter en worden door de algemene vergadering benoemd. Dat gebeurt op voordracht van een adviescommissie die bestaat uit minimaal vier en maximaal zeven onafhankelijke leden. Als lid van de beleidscommissies kunnen burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers worden benoemd.

De commissies adviseren het bestuur over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterreinen. In de beleidscommissies worden standpunten voorbereid ter vaststelling in het bestuur.

Bestuur VNG 
Dhr. Bruls                  Burgemeester Nijmegen

Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
Dhr. Sandman Wethouder Apeldoorn
Dhr. van Hout Secretaris Nijmegen
   

Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

Mw. Vreugdenhil Wethouder Ede
Dhr. Hofman Wethouder Bronckhorst
   
Commissie Europa en Internationaal
Dhr. Berends Burgemeester Apeldoorn
Dhr. Bengevoord Burgemeester Winterswijk
Dhr. van Eert Burgemeester Rheden
   
Commissie Financiën
Dhr. Cziesso Wethouder Apeldoorn
Mw. Esselbrugge Wethouder Nijmegen
Dhr. van Huijstee Raadslid Ede
   
Commissie Informatiesamenleving
Mw. Hilferink Raadslid Apeldoorn
Dhr. Winters Wethouder Zevenaar
Dhr. de Baat Burgemeester Montferland
   
Commissie Raadsleden en Griffiers
Dhr. Oudbier Griffier Apeldoorn
Mw. Speet Griffier Wageningen
Mw. van Zijl Hoek Raadslid Buren
   
Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
Mw. Hoytink-Roubos Wethouder Berkelland
Dhr. de Kruijf Wethouder Barneveld
   
Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
Dhr. Meijer Wethouder Ede
Dhr. van Noort Wethouder Harderwijk
   
Commissie Bestuur en Veiligheid
Mw. van der Meijs Burgemeester Doesburg
   
College van Dienstverlening
Dhr. Boumans Burgemeester Doetinchem
Dhr. Willems Wethouder Apeldoorn
   
College Arbeidszaken
Dhr. de Boer Burgemeester Buren
Mw. Hofstede Wethouder Rheden

 

Overige Vertegenwoordigers

Meldpunt Discriminatie en Pesten
Dhr. van den Berg Secretaris Overbetuwe
   
PRO Gelderland
Dhr. de Kruijf Wethouder Barneveld
Dhr. van Oostrum Burgemeester Berkelland
   
Stichting Veren Gelderland
Dhr. Wijnia Secretaris Lingewaard
   
Faunabeheereenheid Gelderland
Dhr. Lambooij Burgemeester Putten
   
Samenwerkingsverband Cultuurhistorie
Mw. van der Meijs Burgemeester Doesburg

 


Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement