Bestuur

De vereniging kent een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste elf leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren.

Het bestuur van de Vereniging van Gelderse gemeenten bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 
Voorzitter

De heer R. Verhulst, burgemeester van Ede (René)
Postbus 9022
6710 HK Ede

Tel:   0318 - 68 07 29
E-mail:    rona.hagenbeek@ede.nl.

 

Vicevoorzitter

Mevrouw R.P. Hoytink-Roubos, burgemeester van Overbetuwe (Patricia)
Postbus 11
6660 AA Elst
Tel:   0481-362 204
E-mail:    -

 
 
Bestuurlijk secretaris / penningmeester

De heer P.G. Arissen, secretaris van West Maas en Waal (Perry)
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen
Tel:   0487-599404
E-mail:    parissen@westmaasenwaal.nl

    Overige bestuursleden
  Mevrouw drs. L.W.C.M. van der Meijs, burgemeester van Doesburg (Loes)
Postbus 100
6980 AC Doesburg
Tel:    0313 - 481329
E-mail:    loes.vandermeijs@doesburg.nl
 

De heer A.A.J. Baars, burgemeester van Ermelo (André)
Postbus 500
3850 AM Ermelo
Tel: 0341-567392
E-mail: a.baars@ermelo.nl

 
Mevrouw drs. D. van der Kamp, griffier van Overbetuwe (Dorien)
Postbus 11
6660 AA Elst
Tel:   14 0481
 

De heer G. van den Berg, wethouder van Nunspeet (Gert)

Postbus 79
8070 AB Nunspeet
Tel: 0341-259344

Email: g.van.den.berg@nunspeet.nl

 

De heer N.G. Derks, wethouder van Wijchen (Nick)

Postbus 9000
6600 HA Wijchen
Tel: 024-7517102

Email: n.derks@wijchen.nl

 
De heer R. de Vries, raadslid van Epe (René)
Hindenhoek 38
8172 AC Vaassen
Tel:    06-30227701
E-mail:    rdevries@epe.nl
 
Mevrouw J. van den Wildenberg, raadslid van Barneveld (Judith)
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Tel: 06-14307407
Binnenkort zal een nieuwe regiosecretaris aan het bestuur worden toegevoegd ter vervanging van de heer Boeve.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement