VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Financiële positie Gelderse gemeenten

De afgelopen tijd heeft een aantal gemeenten of provinciale afdelingen een brandbrief gestuurd naar het kabinet om aan te geven dat de financiële nood hoog is. Op 2 juli vindt er een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Met het oog op dit overleg informeert VNG de Tweede Kamer in een position paper over de financiële zorgen van gemeenten. Lees hier meer over de inhoud van dit paper. Ondertussen is er ook steun vanuit andere hoeken. Zo heeft provincie Zuid-Holland de minister-president een brief gestuurd betreffende de huidige financiële situatie. Lees de brief hier.

Het zou een mooi signaal zijn als het kabinet (BZK en Financiën) en de leden van de vaste Kamercommissie door brieven vanuit gemeenten nader inzicht krijgen in de problemen die in die gemeenten financieel spelen. Met concrete en tastbare voorbeelden kan worden aangegeven hoe groot die problemen (in bedrag) zijn en wat dit mogelijk voor gevolgen heeft voor inwoners. Voorafgaand aan het debat in de Kamer wil de VNG de leden van de vaste Kamercommissie een verzameling van alle brieven (in boekvorm) aanbieden.

VNG Gelderland schrijft ministers van BZK en Financiën
VNG Gelderland ondersteunt deze VNG-actie van harte en heeft zelf een brief gestuurd als opvolging van de brief die eerder dit jaar naar Minister De Jonge en naar de Kamerfracties is gestuurd. Toen ging het vooral over het sociaal domein, nu zijn de financiële problemen waarmee gemeenten kampen een stuk breder.

Oproep aan Gelderse gemeenten
Via deze weg vragen we uw gemeente om een brief, die eventueel eerder dit jaar al naar het kabinet verzonden is of een brief aangaande dit onderwerp die u voor het debat naar het kabinet stuurt, door te sturen zodat deze tijdig gebundeld kan worden. Het is belangrijk om nu duidelijk te maken aan Kamer en Kabinet wat de financiële positie van gemeenten is.

Wij geven u graag in overweging om op korte termijn een brief te sturen aan de ministers van BZK en Financiën en deze op te laten nemen in genoemde bundel. U kunt deze brieven richten aan:
Ministerie BZK, t.a.v. Minister drs. K. Ollongren, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag,
Ministerie van Financiën, t.a.v. Minister drs. W. Hoekstra, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.
Graag een afschrift sturen aan Angela.deJong@VNG.nl.

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren