VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Open brief VNG Jeugdzorg en GGZ

Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt is sinds de decentralisering met 12% gestegen. Het budget voor gemeenten hiervoor is in drie jaar tijd met 15% afgenomen. Naast de toename van jongeren die jeugdzorg nodig hebben, is ook meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen en verward gedrag. Zij belanden na hun ontslag uit de kliniek of forensische instelling vaak rechtstreeks in de maatschappelijke opvang. De VNG luidt nu de alarmbel.

‘Van gemeenten kan niet worden verwacht dat zij noodzakelijke extra kosten zelf opvangen. Als er geen compensatie komt moeten gemeenten bezuinigen. Dat heeft ongewenste gevolgen. Denk aan wachtlijsten in de jeugdzorg, overlast in wijken, het uitstellen van onderhoud, verhoging van de OZB, bezuinigingen op cultuur en sluiting van bibliotheken, sportcomplexen of andere voorzieningen.’

‘Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen,’ staat in de brief.

De gehele brief vindt u hier. 

Laatste nieuws

UPDATE gevolgen coronacrisis
Welke wethouder komt ons bestuur versterken?
VNG Gelderland schrijft ministers van BZK en Financiën
OPROEP Financiële positie Gelderse gemeenten