Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Verslag Symposium Ruimtelijke Kwaliteit

16-05-2014

Op vrijdag 16 mei jl. vond het symposium ‘Ruimtelijke kwaliteit en andere overheid’ plaats in kennis- en kunstcomplex Rozet te Arnhem. VNG Afdeling Gelderland en het Gelders Genootschap kunnen als organisatoren van het symposium terugkijken op een geslaagde dag met meer dan 100 deelnemers.

In het ochtenddeel belichtten een aantal sprekers het thema. Dagvoorzitter Herman Kaiser (burgemeester van Arnhem) ging in op recente initiatieven in Arnhem om aan te geven hoe deze stad het thema ruimtelijke kwaliteit prominent op de agenda heeft gezet, met uiteraard het gebouw Rozet als actueel en treffend voorbeeld. Dat werd afgelopen dinsdag nog eens onderstreept toen Rozet werd verkozen tot ‘BNA Beste Gebouw van het Jaar 2014’. Een ontwikkeling als bij Rozet is natuurlijk een prima trendsetter voor de aanpak van overige gebieden waar de ruimtelijke kwaliteit impulsen kan gebruiken.

Kees van Esch (directeur Gelders Genootschap) schetste de verschuiving in de aanpak van de ruimtelijke ordening – zoals die de laatste jaren zichtbaar is -  van pure regelgeving naar meer uitnodigen en ruimte geven aan burgers voor eigen initiatief. Gemeenten moeten ruimte durven bieden, maar moeten tegelijkertijd wel hun verantwoordelijkheid nemen door een heldere visie op ruimtelijke kwaliteit te formuleren. Dit is ook in lijn met de essentie van de nieuwe Omgevingswet, waarbij één van de doelen het realiseren van een ‘goede omgevingskwaliteit’ is. Om hiervoor een stevige basis te leggen, krijgt het instrument ‘omgevingsvisie’ straks een belangrijke rol.

Sietske Heddema (teammanager Ruimtelijk Vormgeven gemeente Apeldoorn) gaf een toelichting op de methodiek van de ‘kookboeken’ in Apeldoorn. Waar voorheen de gemeente in haar welstandskaders ging voor 100% kwaliteit, omschreven en vastgelegd in regels en uitgangspunten, kiest de gemeente met de nieuwe koers voor een benadering van inspiratie en verleiding, om te komen tot ruimtelijke kwaliteit in de leefomgeving. In december 2013 is hiervoor aan Apeldoorn de trofee “nu al eenvoudig beter” uitgereikt door minister Melanie Schulz-Van Haegen, in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Adri Duivesteijn (1e Kamerlid en o.a. oud-wethouder Den Haag en Almere) bepleitte in zijn lezing een fundamenteel andere aanpak van stadsplanning. Hij liet zien hoe Nederland door de eeuwen heen een geschiedenis van strakke planologische planning kent. Hierbij was nauwelijks ruimte voor eigen initiatief of ‘zelfbouw’. Almere, een stad waar Duivesteijn zelf jarenlang wethouder was, kent inmiddels meerdere wijken waar zelfbouw de norm is, al dan niet met een zekere regie vanuit de gemeente. Dit zou meer navolging moeten krijgen, waardoor meer door de burger in plaats van voor de burgers wordt gebouwd en sprake is van organische groei.

Peter Drenth (wethouder Doetinchem) schetste hoe de gemeente Doetinchem vanaf 2006 intensief heeft gewerkt aan een integrale visie om in de stad meer samenhang in de bebouwing te krijgen en burgers weer trots te maken op hun stad. Dat is gebeurd in nauw overleg met burgers en met oog voor de schaal van Doetinchem. Daarbij is rekening gehouden met de bevolkingskrimp; kwaliteit kan hierbij een onderscheidend element zijn. Inmiddels zijn de resultaten van de koerswijziging goed zichtbaar in Doetinchem en is een trend gezet voor de verdere toekomst.


’s Middags gaf Edwin Verdurmen van DTO Arnhem een toelichting op de inrichting van de ruimte rond Rozet met het inmiddels bekende ‘aardvarken’. Aansluitend werd een tweetal excursies georganiseerd naar Klarendal en Malburgen onder leiding van Berry Kessels en Henk van Ramsvoort van Volkshuisvesting Arnhem. Beide zijn wijken waar de afgelopen jaren succesvolle transformaties hebben plaatsgevonden met veel ruimte voor participatie door burgers.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement