Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Verslag Kick Off nieuwe Gelderse raadsperiode

05-04-2014

"Er is behoefte aan een bestuurlijke omwenteling in dit land. Het moet mogelijk zijn om positief te gaan denken, het kan ook anders. Gun de ander wat, en doe vooral normaal tegen elkaar. En wij in Gelderland kunnen met deze positieve bestuurscultuur beginnen, geef het goede voorbeeld. Leer van elkaar, wees transparant in de besluitvorming, en vergeet vooral geen lol te beleven aan deze periode als raadslid."

Aldus Herman Kaiser, burgemeester van Arnhem, tijdens de Kick Off van de nieuwe Gelderse raadsperiode op 5 april 2014 in het stadhuis van Arnhem, georganiseerd door VNG afdeling Gelderland en de Gemeente Arnhem. Het werd een inspiratievolle ochtend waarbij raadsleden uit heel Gelderland ervaringen en tips over het raadslidmaatschap uitwisselden.

De ochtend werd geopend door de voorzitter van VNG afdeling Gelderland, Frans de Lange, burgemeester van Elburg. Na zijn welkomstwoord betrad Herman Kaiser de vloer en hield een gloedvol betoog voor het gematigd dualisme, met daarin de nodige tips voor (nieuwe) raadsleden verwerkt. Zijn belangrijkste advies aan de aanwezigen was om toch vooral lol te hebben in het raadslidmaatschap, en dit ook uit te stralen. Want op het moment dat raadslid de saaiste baan van Nederland lijkt, boet u in aan gezag. Positiviteit steekt anderen aan, er wordt dan beter geluisterd naar wat er gezegd wordt. Om een effectief raadslid te zijn is het belangrijk om in contact te blijven met de samenleving, want alleen dan bent u in staat om de eisen van de bevolking te vertalen in concrete resultaten.

Persoonlijk verhaal
Vervolgens kwam Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG en voormalig raadslid en wethouder in Rotterdam, aan het woord. Zij vertelde in een zeer persoonlijk verhaal haar ervaringen als raadslid, in een roerige periode voor Rotterdam. Ondanks de afstraffing van haar partij in de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 door de opkomst van Leefbaar Rotterdam met Pim Fortuin als lijsttrekker, was dit toch een van de mooiste periodes in haar leven. 

In die tijd veranderde er veel in de gemeentepolitiek. Fracties werden gedwongen zich meer te concentreren op wat de bevolking belangrijk vond, zoals veiligheid, wonen en integratie. Thema's die in het verleden nooit goed besproken waren in de gemeenteraad. De bevolking gaf duidelijk aan dat er op een andere manier naar gekeken moest worden.

Zij vond het praten met allerlei mensen en organisaties uit de stad, met andere invalshoeken en meningen, zeer verrijkend. Want op het moment dat je in een betekenisvol verband echt het gesprek probeert te voeren, dan pas ben je in staat een goede volksvertegenwoordiger te zijn. Haar belangrijkste advies aan de raadsleden was om een paar thema's uit te zoeken waar je hart ligt, en daar echt voor gaan. Je hoeft niet alle stukken te lezen, verdeel dit onderling in de fractie. Maar het is wel belangrijk
dat je kan uitleggen aan de bevolking waarom je doet wat je doet. Volksvertegenwoordiger zijn is ten slotte niet alleen maar luisteren naar de samenleving, maar ook terug praten, uitleggen, en op die manier mensen mee verantwoordelijk maken voor het beleid.

Discussie
Hierna gingen de aanwezigen in vier groepen uiteen om te discussiëren over "succes- en faalfactoren voor het succes en werkplezier van een raadslid". Na een korte pauze werden de in de discussiegroepen bedachte stellingen besproken in een paneldiscussie onder leiding van Herman Kaiser. 

Deelnemers aan deze paneldiscussie waren Frans de Lange, Nadya Aboyaakoub-Akkouch (raadslid in Nijkerk), Wil Verlaan (raadslid in Doesburg), Marieke Witzel (raadslid in West Maas en Waal), Cathelijne Bouwkamp (raadslid in Arnhem), Ed Goossens (raadslid in Geldermalsen) en Jeroen van Urk (griffier in Oud IJsselstreek en de Raad van de Toekomst). Met de nodige input vanuit het publiek werd uiteindelijk de volgende lijst tips voor raadsleden samengesteld:

 •  “inwonersnapgehalte” van stukken: te beginnen met coalitieakkoord
 •  organiseer de cultuur van elkaar iets gunnen
 •  laat je voeden door de (bestaande) netwerken in dorpen en wijken
 •  gun jezelf en een ander de tijd om ergens een mening over te vormen
 •  lezen: begin onderaan de stapel
 •  netwerken in kaart brengen
 •  wees vooral politicus als raadslid, denk vanuit kracht ipv macht; vertaal de kracht van onderaf
 •  thuis moeten ze begrijpen wat je als raadslid doet
 •  sociale media: denk na voor je tweet
 •  selecteer je onderwerpen, probeer niet alles aan te pakken


De ochtend werd afgesloten met een informele lunch, waarbij er nog druk nagepraat werd over de bevindingen.

Meer informatie

 • Op de website van de landelijke VNG is voor raadsleden een speciale pagina ingericht.
 • In deze powerpoint-presentatie wordt de "oogst" van de kick off bijeenkomst samengevat.
 • De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door Rinus Baak (Griffie afdeling Arnhem). Meer foto's vindt u in het fotoalbum.


Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement