Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Verslag Dag van de Gelderse Gemeenten 2016

28-04-2016

Maandag 25 april jongstleden vond de Dag van de Gelderse Gemeenten weer plaats, ditmaal was de gastgemeente Lingewaal. Het thema van de dag was “de Weerbare Overheid”. Onder leiding van de dagvoorzitter Peter van der Geer gingen de panelleden in gesprek met de aanwezigen. Onder de aanwezigen was ook dit jaar weer de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje.

De Dag van de Gelderse Gemeenten werd geopend door onze voorzitter John Berends, burgemeester van Apeldoorn. Loes van Ruijven-van Leeuwen, burgemeester van gastgemeente Lingewaal, volgde met een inkijkje in haar gemeente.

Tijdens de algemene ledenvergadering werden er vier nieuwe bestuursleden voorgesteld, te weten Patricia Hoytink-Roubos (wethouder in Berkelland), Dorien van der Kamp (griffier te Westervoort), Judith van den Wildenberg (raadslid in Barneveld) en Perry Arissen (gemeentesecretaris te West Maas en Waal), de beoogd bestuurlijk secretaris.

Ter afsluiting van de ledenvergadering werd de gastgemeente voor de Dag van de Gelderse Gemeenten 2017 bekend gemaakt. Burgemeester Ina Leppink-Schuitema introduceerde haar gemeente Montferland met een kort filmpje.

Het themagedeelte werd geopend door de John Berends die de dagvoorzitter Peter van der Geer introduceerde. Vervolgens werden de drie panelleden, gedeputeerde Jan Markink, hoofdcommissaris en plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Pim Miltenburg, en hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket Oost-Nederland John Lucas, voorgesteld aan de aanwezigen.

Peter van der Geer ging de panelleden voor in een interactieve discussie met het publiek. Ondanks dat de heren in het panel geen kant en klare oplossingen kunnen aandragen voor de problemen die er bij de gemeenten spelen heeft de paneldiscussie zeker bijgedragen aan een betere bewustwording over dit onderwerp. Van waarde was ook de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het RIEC en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het themagedeelte werd afgesloten door de Commissaris van de Koning, die er bij de aanwezigen op aandrong dit onderwerp op de agenda te houden en samen te werken met de betrokken partijen om georganiseerde misdaad geen kans te geven in Gelderland.

Na een meer dan uitstekende lunch was het weer tijd voor het middagprogramma. Er was dit jaar keus uit maar liefst vier excursies.

  1. De Jong Marinelife B.V.: Een rondleiding bij Europa’s toonaangevende leverancier van vissen en andere zeedieren, koraal, rotsen en sponzen met een korte vaartocht over de Linge.
  2. Golfbaan The Dutch: De deelnemers kregen een rondleiding en een masterclass op een golfbaan van internationale allure, helaas vanwege het weer wel binnen, maar dat mocht de pret niet drukken. Bij The Dutch is in september het KLM Open; het grootste jaarlijkse golfsportevenement.
  3. GeoFort: GeoFort is een spannend fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het gebied van cartografie en navigatie. Er waren twee excursies in het fort:
    • Crisismanagement: de deelnemers ervaarden de effectieve manier van net-centrisch werken in de workshop ‘dreigende dijkdoorbraak’.
    • Missing Maps: in deze workshop kreeg men inzicht in het in kaart brengen van de wereld.

De Dag van de Gelderse Gemeenten werd afgesloten met een hapje en een drankje in het gemeentehuis van Lingewaal. Na afloop kregen de gasten nog een kleine attentie mee naar huis.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement