Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Verslag Dag van de Gelderse Gemeenten 2015

14-04-2015

Maandag 13 april jongstleden vond de Dag van de Gelderse Gemeenten weer plaats, ditmaal was de gastgemeente Barneveld. Het thema van de dag was “Project Sterk Bestuur Gelderland”. Helaas kon het eindrapport nog niet worden gepresenteerd, toch werd er alvast een tipje van de sluier opgelicht door Gerd Prick (lid van de adviescommissie) en Marcel Boogers (BMC). Onder de aanwezigen was ook dit jaar weer de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje.

De Dag van de Gelderse Gemeenten werd afgetrapt in het Schaffelaartheater door onze scheidend voorzitter Frans de Lange, burgemeester van Elburg. Asje van Dijk, burgemeester van Barneveld, volgde met een inkijkje in de gastgemeente.

Tijdens de jaarvergadering werden er een aantal nieuwe bestuursleden geïnstalleerd, te weten Marije Eleveld (wethouder te Ede), Loes van der Meijs (wethouder te Doetinchem) en René de Vries (raadslid in Epe). Na het overlijden van Kees Luesink was een vierde vacature ontstaan in het bestuur, deze is gevuld door het toetreden van Ellen de Swart (wethouder te Heumen).

Aangezien de statutaire termijn van onze voorzitter Frans de Lange ten einde kwam op 13 april diende er ook in de voorzittersvacature te worden voorzien. Aan de leden is voorgesteld John Berends (burgemeester van Apeldoorn) in het bestuur op te nemen. Vervolgens is door het bestuur bekend gemaakt dat zij de heer Berends tot nieuwe voorzitter van de VNG Afdeling Gelderland hebben verkozen.

Tevens zijn Arnold Gerritsen (burgemeester van Zutphen) en Rik Gommers (wethouder in Winterswijk) herbenoemd voor hun tweede termijn van vier jaar in het bestuur.

Ter afsluiting van de jaarvergadering kwam Kees Jan de Vet aan het woord om een aantal ontwikkelingen in Den Haag toe te lichten. Zo kwam de recente ontwikkeling m.b.t. de AWBZ-realisatiecijfers aan de orde. Tevens stipte de heer de Vet het visietraject Gemeente 2020 aan. Daarnaast besteedde hij aandacht aan het afscheid van Frans de Lange als voorzitter, onder wiens leiding de band tussen de landelijke VNG en de VNG Afdeling Gelderland werd verstevigd.

Vervolgens nam de Commissaris van de Koning het woord. In zijn speech besteedde hij aandacht aan Kompas2020, de maatschappelijk opgaven en ontwikkelingen die leidend zijn voor de rol en positie van provincies, nu en in de toekomst. Daarna bracht hij het onderwerp ‘weerbare overheid’ aan de orde. De problemen die de gemeenten in Brabant hebben met de georganiseerde criminaliteit zijn ook zeer relevant voor de Gelderse Gemeenten. Zij zullen proactief moeten optreden en samen optrekken tegen georganiseerde criminaliteit.

Het themagedeelte werd geopend door gedeputeerde Jan Markink, voorzitter van de stuurgroep. Hij sprak zijn dank uit over de medewerking van de Gelderse gemeenten bij het project. Daarnaast uitte hij in het bijzonder zijn waardering voor de rol van Frans de Lange in de stuurgroep.

Vervolgens werd er door Gerd Prick, lid van de adviescommissie van Project Sterk Bestuur, aandacht besteed aan het proces en de werkwijze van de adviescommissie. Deze heeft tijdens de afgelopen periode wat wijzigingen ondergaan, mede na de chaotisch verlopen regiobijeenkomst in Rivierenland.

Het themagedeelte werd afgesloten door Prof.dr. Marcel Boogers.

Het plenaire gedeelte werd afgesloten door de scheidend voorzitter. Hij maakte bekend dat volgend jaar de Dag van de Gelderse Gemeenten zal plaatsvinden in de mooie gemeente Lingewaal. Vice-voorzitter Loes van Ruijven, tevens burgemeester van Lingewaal en plaatsvervangend burgemeester van Neerijnen, bedankte Frans de Lange namens het bestuur voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Vervolgens droeg Frans de Lange de voorzittershamer over aan zijn opvolger, John Berends. 

Na een meer dan uitstekende lunch was het tijd voor het middagprogramma. Er was dit jaar keuze uit maar liefst vijf excursies.

  1. De Kracht van Kootwijkerbroek: Excursie naar Kulturhus De Essenburcht en het woon-werklandschap Puurveen.
  2. Piraatje spelen? Excursie naar Schateiland Zeumeren in Voorthuizen.
  3. Jeugddorp De Glind: Waar de jeugd de toekomst heeft…
  4. Eenmaal, andermaal… verkocht! Excursie naar de grootste autoveiling van Europa in Barneveld.
  5. Pluk de dag, tik een eitje! Excursie naar de MOBA Group.
 
 
De dag werd afgesloten met een borrel in het Schaffelaartheater.


Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement