Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Verslag Bijeenkomst ‘Ouderen en gemeenten - een gedeelde zorg’

04-09-2014

Bij veel gemeenten staat de vormgeving van de ouderenzorg na de decentralisatieoperatie per 1 januari 2015 hoog op de agenda. Zo ook in gastgemeente Nieuwegein, vertelde wethouder Hans Adriani in zijn welkomstwoord. Ook Nieuwegein vergrijst namelijk in hoog tempo, sneller zelfs dan het landelijk gemiddelde. “We zijn hier allemaal in 1982 komen wonen, en we wonen er nog steeds. En dus worden we de komende tien, vijftien jaar allemaal tegelijkertijd ouder en hulpbehoevender.”

De gemeente is al enige jaren bezig met de vormgeving van het gemeentelijk ouderenbeleid. “We hebben al veel kunnen oefenen, maar er is nog veel te doen en veel te leren. Want het gaat niet alleen om het anders organiseren van de feitelijke zorg, maar om het doorvoeren van een cultuuromslag. We moeten de slag maken van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad. En daar zitten tal van dilemma’s in verborgen.”

De presentaties tijdens deze bijeenkomst werden verzorgd door Marieke Schuurmans (hoogleraar Verplegingswetenschap UMC Utrecht, lector Ouderenzorg Hogeschool Utrecht en vertegenwoordiger van het NUZO) en Elisabeth van Oostrum (oud-wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en voorzitter van de NUZO Ouderendelegatie).

Na de pauze kwamen diverse voorbeelden van succesvolle ouderenprojecten van het NUZO aan de orde. Projectleider Annet Woltjer, senior adviseur Raedelijn, lichtte de implementatie van het ‘Project Om U’ nader toe. De uitrol in de regio van het project ‘Is Alles Besproken’ werd toegelicht door projectleider Anneke van Heertum, voormalig directeur COSBO Stad Utrecht en oud-wethouder van De Bilt.Tot slot ging projectleider Marie-Rose van Lieshout, werkzaam als fysiotherapeut bij Weustink, nader in op het project KWIEK. Dit programma richt zich erop ouderen concreet weer in beweging te krijgen.

Een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst en meer informatie over de besproken projecten vindt u hier.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement