Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Uitkomsten onderzoek: Jongeren over een sterk bestuur en hun gemeente

De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland. In het project wordt het vermogen van gemeenten om hun groeiende takenpakket adequaat te kunnen vervullen onderzocht. De aangesloten klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, zorg, onderwijs en burgerorganisaties geeft reflectie op de resultaten en heeft aangegeven ook waarde te hechten aan de mening van jongeren. Vanuit de klankbordgroep is er daarom een kleinschalig onderzoek opgezet met als doel om op te halen hoe jongeren in Gelderland (leeftijd 12-25) tegen hun gemeente aankijken.

De resultaten van het onderzoek zijn tot stand gekomen door de uitkomsten van een Facebook-poll en gesprekken met verschillende middelbare scholieren uit Gelderland. Het onderzoek gaat in op wat jongeren van hun eigen gemeente vinden, welke onderwerpen waaraan een gemeente werkt ze belangrijk vinden en hoe ze zelf over deze onderwerpen zouden willen meedenken. Tevens wordt belicht wat jongeren anders zouden doen wanneer ze bijvoorbeeld zelf een dag burgemeester zouden zijn.

Resultaten
Het rapport met de resultaten vindt u hier.

 

 Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement