Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Terugblik eerste Gelderse Bestuurdersdag

28 november 2017 vond de eerste Gelderse Bestuurdersdag plaats in het historische deel van het vernieuwde Huis der Provincie te Arnhem. De Gelderse bestuurders waren in grote getale aanwezig, meer dan 150 bestuurders hadden zich ingeschreven voor deze dag!

De Gelderse Bestuurdersdag werd georganiseerd door de Gelderland Academie, een samenwerking van provincie Gelderland en VNG Afdeling Gelderland. Het dagdeel stond in het teken van de grote uitdagingen waar u en uw medebestuurders in Gelderland voor staan.

De aanwezigen werden hartelijk verwelkomd door dagvoorzitter Henrice Wittenhorst, Commissaris van de Koning Clemens Cornielje en de voorzitter van VNG Afdeling Gelderland John Berends. Vervolgens kwam Charles Groenhuijsen aan het woord. Zijn inspirerende verhaal over de ontwikkelingen in de samenleving en de turbulente wereld van geo- en wereldpolitiek leidde tot de conclusie dat het in Nederland nog helemaal niet zo slecht gaat. Ondanks de vaak sombere en negatieve berichtgeving is Nederland nog altijd een van de meest gelukkige landen ter wereld. Blijkbaar doen we als bestuurders toch iets goed.

Charles Groenhuijsen werd gevolgd door Anouk Vos, President van Women in Cyber Security Foundation (WiCS), één van de Inspiring Fifty, de vijftig meest inspirerende vrouwen in de technologie sector en in 2017 Rotterdamse zakenvrouw van het jaar in de categorie “Aanstormend Talent”. Haar verhaal over veiligheid, bedreigingen en kansen in een cyberwereld raakte de aanwezigen op een gevoelige plek. Ze wees hen op de beperkte kennis die de top van organisaties heeft over misschien wel een van de grootste uitdagingen voor overheidsorganisaties: cyber security.

Het plenaire deel werd met een knipoog afgesloten door De Speld Live, uw vaste prik voor betrouwbaar Gelders nieuws. Onder andere met een interview met de jongste burgemeester van Gelderland, en voormalig drager van de Rode Lantaarn, Joris Bengevoord (burgemeester van Winterswijk) wist de Speld Live de lachers op de hand te krijgen.

Na een korte pauze waren er maar liefst zeven workshops om uit te kiezen:

Versterken van lokale democratie: Tijdens de workshop kwamen een aantal tips naar voren om de lokale democratie te versterken: Benut de kracht van de samenleving. Schakel belangenorganisaties, dorpsraden en inwoners in om gezamenlijk een agenda te vormen van punten die de komende jaren lokaal van groot belang zijn. Zij kunnen, zonder partij politieke belangen, met gezond verstand een bijdrage leveren. Ga in open dialoog met elkaar. Zet niet de hakken in het zand. Zo komen er betere oplossingen. Durf te experimenteren waarbij democratische waarden, die juist ook bij de formatie, de start van een nieuwe periode, leidend zijn. Maak vóór de verkiezingen met alle partijen die meedoen, afspraken over het proces van formeren, omgangsvormen, openheid, aanpak, etc.

Het balanceren van Macht-Markt-Moraal: Marc Chavannes bracht een stevige nuance aan op het positieve verhaal van Charles Groenhuijsen. De democratie moet gezond gehouden worden. Mensen hebben wel vertrouwen in de democratie, maar zijn ontevreden over de politiek. Vertrouwen in lokale politiek is wel groter dan in landelijke politiek. Tegelijkertijd is het voor partijen steeds moeilijker om kandidaten te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vervolgens werd in groepjes over gesproken. Hieruit kwam een advies aan gemeenten om burger ruimte te geven om te experimenteren: fouten maken moet daarbij mogen, daar kun je van leren. Aan de provincie advies om de lokale politiek ruimte en vertrouwen te geven en grensontkennend te werken.

Wees geen krantenkop – Eerste hulp bij datalekken: In de workshop over datalekken kwam naar voren dat datalekken nooit voor 100% te vermijden zijn. Als er een datalek wordt geconstateerd, communiceer dat dan actief naar betrokkenen (de autoriteiten en de betreffende personen) en creëer een sfeer van transparantie). Het helpt als er geïnvesteerd is in procedures, zoals woordvoering. Organiseer de basis en laat je periodiek hierover informeren.

Bestuurder als kwetsbaar beroep: Het IPV is een organisatie die onderzoek doet de impact van extreme situaties op het welzijn van mensen, daarnaast verzorgen ze ook trainingen en traumatherapie. Activiteiten die steeds vaker nodig zijn voor mensen die werken in het publiekdomein.
Als burgermeester of raadslid bekleed je een publieke functie wat maakt dat je doelwit kan worden van bedreigingen. In sommige gevallen hebben deze bedreigingen grote gevolgen voor het welzijn en functioneren van het slachtoffer. Kortom de gevolgen zijn groot. Het is daarom van belang dat de overheid het goede voorbeeld geeft en intimidatie en bedreiging serieus neemt.  Zo moeten mensen worden voorbereid op eventuele risico’s die hun functie met zich meebrengt en moeten er structuren worden opgezet die raadsleden en burgermeesters beschermen. De commissaris roept op tot standaardisatie van beveiliging in geval van bedreiging. Want  mensen die bedreigt worden vragen niet vanzelfsprekend om hulp of bescherming.

Maar alles begint met het erkennen van het probleem en daar heeft deze workshop - aan de reacties te merken- aan bijgedragen.

Help, ik heb beeld(ver)vorming! We kennen het allemaal: je hebt een prachtig idee maar in de sociale media drukt er al snel iemand een compleet ander stempel op. In deze workshop werd aan de hand van het sociale media gebruik van de deelnemers geanalyseerd hoe effectief zij zijn in het overbrengen van hun boodschap. Bijna alle aanwezigen waren op één of meerdere social media actief. Vele van hen kampen met dezelfde vragen, hoe ga je om met de scheiding tussen privé en werk op social media? Hoe maak ik effectief gebruik van social media? Tijdens de workshop deelden de aanwezigen hun ervaringen en do’s en don’t voor social media-gebruik en gaven de experts een aantal nuttige tips.

‘Regio-nieuwe-stijl’, ontdek de laatste trends en ervaar wat u kunt doen: Het openbaar bestuur wordt beschouwd als een organisatie, met een vaste structuur. Hoewel dit voordelen heeft (duidelijke begrenzing, interne hiërarchie, afgebakende taken en verantwoordelijkheden) past dit niet goed meer in de huidige tijd. Opgaven zijn flexibel en gaan over bestuurlijke grenzen heen. De overheid heeft nu een andere positie. Om als partner mee te doen zullen gemeenten opgaven meer vanuit netwerken en ketens moeten benaderen. Er moet een hoogwaardige tussenruimte komen van wisselende allianties. Zo ontstaan er waardevolle crossovers en creëer je meerwaarde ten opzichte van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Dit stelt wel bepaalde eisen aan lokale en provinciale overheden: voornamelijk over eigen grenzen heen durven en kunnen denken.

Lobbyen in het licht van een nieuw regeerakkoord: Tijdens de interactieve workshop kwamen de volgende tips naar voren: Zoek de juiste partners en bondgenoten met dezelfde of vergelijkbare problematiek en vorm coalities. Zorg dat je snel elkaar kunt schakelen bijv. via een lobby-appgroep en inzicht hebt met wie je op welk moment contact opneemt voor een lobby en zorg voor inzicht in de onderlinge persoonlijke netwerkcontacten. Regie op timing en niet op prioritering. Bouw aan relaties in Den Haag. Concrete vragen is belangrijk in Haagse lobby , anders bereik je geen resultaat. Maak meer gebruik van “steunzenders”. Zorg dat je als lobbycoalitie aan de voorkant op 1 lijn zit. Gezamenlijke framing vooraf is van belang. Stel gezamenlijke agenda op als er bijv. uit landsbelang door Den Haag besluiten worden genomen die de regio treffen en invloed heeft op de perceptie van inwoners. Maak gebruik van de lobbyisten in Den Haag, zij zijn er ook om te adviseren hoe om te gaan met Den Haag. Ook de provinciale lobbyist kan de schakel richting Den Haag voor een lobby zijn.

Ter afsluiting was er een informele Food Market georganiseerd, met hapjes uit verschillende landen.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement