Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Terugblik Dag Gelderse Gemeenten 2018

23-04-2018

Dag van de Gelderse Gemeenten 2018 “Lokale democratie op weg naar 2022”.

De Dag van de Gelderse Gemeenten werd afgetrapt in de prachtige Gasthuiskerk door voorzitter John Berends, die namens het bestuur van VNG Gelderland de aanwezigen verwelkomde. Hij werd gevolgd door burgemeester Loes van der Meijs, die op prikkelende wijze Doesburg als gastgemeente op de kaart zette.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering stemden de aanwezigen enthousiast in met de plannen voor de Gelderland Academie, een samenwerking tussen VNG Gelderland en de provincie Gelderland ten behoeve van de versterking van de kwaliteit van lokaal bestuur in Gelderland. Er werd kort afscheid genomen van Ellen de Swart, scheidend bestuurslid van VNG Gelderland. Zij zal niet meer terugkeren als wethouder in de gemeente Heumen en neemt dientengevolge ook afscheid als bestuurslid van VNG Gelderland.
De heer Boeve trad officieel toe tot het bestuur nadat hij al enige maanden als aspirant bestuurslid meedraaide in het bestuur. Vervolgens gaf Jantine Kriens de aanwezigen een update over de actuele ontwikkelingen in Den Haag, met de nadruk op het IBP. 
Ook de heer Markink sprak de deelnemers aan de Dag van de Gelderse Gemeenten kort toe, hij sprak uit blij te zijn met de breed gedragen steun voor de Gelderland Academie.  

Vervolgens was het tijd voor het themagedeelte, wat werd geleid door Otwin van Dijk, burgemeester in Oude IJsselstreek. Jantine Kriens beet met haar verhaal de spits af. Ze pleitte voor meer ruimte voor nieuwe politiek en openheid voor verandering.

De lokale politiek gaat de landelijke collega's voor in vernieuwing en houdt hen een spiegel voor. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zien we in vrijwel alle gemeenten een divers politiek landschap. Sommigen waarschuwen voor fragmentatie. Ik vraag me af: is dat nu echt erg? Zetels worden over meer achterbannen verdeeld. Maar ook met meer partijen kan er een goed debat gevoerd worden. Dit kan de democratie versterken mits we de veelheid als uitgangspunt nemen en niet als probleem.
Dat betekent ook dat we bereid moeten zijn bestaande spelregels eens tegen het licht te houden en wat meer ruimte te nemen als nieuwe gemeenteraad. En er is meer ruimte dan je denkt! Nergens staat bijvoorbeeld geschreven dat de collegevorming een kopie moet zijn van de Haagse werkelijkheid met oppositie en coalitie.
Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen is er op een aantal plaatsen al geëxperimenteerd. Men is bijvoorbeeld eerst als raad gaan bepalen wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de komende periode en heeft die vastgelegd in een gemeenschappelijk kader. Daarbij zijn vaak bewoners, verenigingen en ondernemers betrokken. De uitkomst kan zijn dat er geen vaste coalitie en oppositie ontstaat maar dat er met wisselende meerderheden naar praktische oplossingen wordt gezocht.
Laten deze experimenten een inspiratie zijn voor gemeenten die na deze verkiezingen op zoek zijn naar vernieuwing.


Als tweede spreker was Boudewijn Steur aan de beurt met een frisse blik op de invloed van contemporaine ontwikkelingen op het functioneren van de lokale democratie.

Het functioneren van de lokale democratie is een belangrijke waarde voor mensen. Een goed functionerende democratie verleent legitimiteit van het lokale overheidshandelen en biedt ook de mogelijkheid om opvattingen uit de samenleving te laten doorklinken in afwegingen die gemaakt worden. De wijze waarop die lokale democratie is vormgegeven en functioneert, moet bekeken worden in het licht van contemporaine ontwikkelingen. Of te wel: er moet blijvend gewerkt worden aan het onderhoud van die lokale democratie.
Gegeven een aantal ontwikkelingen is het noodzakelijk in te zetten op aantal aanpassingen in die lokale democratie. Daarom wordt gewerkt aan een Programma Versterking Democratie en Bestuur. Dit Programma wordt niet isolatie door het ministerie opgesteld, maar samen met partners, zoals de koepels, de beroepsverenigingen en individuele gemeenten.
Op drie terreinen is directe inzet noodzakelijk:
a. Versterking relatie samenleving - bestuur: hierbij gaat het om inzet op representatieve, participatieve en directe vormen van democratie. De inzet op de verschillende vormen worden in relatie en in evenwicht tot elkaar gezien
b. Versterking van de mensen binnen die lokale democratie
c. Vergroting van de weerbaarheid van de lokale democratie

Richard van Zwol nam als derde en laatste spreker het woord met een meer algemeen beschouwende benadering. Hij kwam met een aantal aanbevelingen voor de aanwezigen.

  1. Durf te differentiëren in het denken en de institutionele vormen in de politiek.
  2. Er is een andere houding van de Rijksoverheid nodig. Stop met standaardisatie, geef ruimte aan lokale politiek. Toezicht en inspecties tegen het licht houden.
  3. Problematiseer de regio niet rondom democratische legitimatie. De regio doet er toe. Kiezer maakt het niet uit hoe, als overheid maar z'n werk doet. Omarm de regio.

    Hij eindigde met de boodschap dat colleges en raden zich niet in de eigen gemeenten kunnen opsluiten en zich ook niet kunnen beperken tot de gemeentelijke wereld in hun denken, doen en netwerken.
     

Deze drie sprekers, met allen een eigen insteek, boden genoeg aanknopingspunten voor een boeiende discussie onder leiding van Otwin van Dijk. Na afloop werden dagvoorzitter en sprekers door de burgemeester van de gastgemeente Loes van der Meijs met een kleinigheidje bedankt. De deelnemers werden naar de oudste horecagelegenheid van Nederland begeleid voor een smaakvolle lunch, uiteraard met Doesburgse mosterdsoep.

Na de lunch was het tijd om van het prachtige weer te genieten met het middagprogramma. Er waren deze keer drie excursies, allen met een stadswandeling met gids door het charmante stadje.

Burgerparticipatie bij de bakker: Hoe kleiner de afstand tussen burger en bestuurder, hoe beter. Of toch niet? Een prikkelend vraagstuk over gangbare opvattingen over de relatie tussen burger en politiek. Burgemeester Loes van der Meijs leidde, na een stevige stadswandeling, een discussie op het Stadhuis met bestuurders, raadsleden, ambtenaren en burgers.

Op het snijvlak van economie en ecologie: Uitbreiding van logistieke hotspots in het beschermde natuurgebied rondom de Hoge Linies. Kan dat wel? Tijdens deze excursie stapten de deelnemers na een korte stadswandeling op een boot, die hen vanaf de IJsselkade naar Het Zwarte Schaar bracht; een oude meander van de IJssel en tevens kern van de logistieke uitbreidingsplannen. Op het huidige bedrijfsterrein maakte de deelnemers kennis met deze wens voor economische groei, waarna ze tijdens een wandeling De Linies bekeken. Wethouder Ellen Mulder-Metselaar begeleidde namens de gastgemeente deze excursie.

Cultureel ondernemerschap in een historische Hanzestad: Hoe historie, cultuur en ondernemerschap samen zorgen voor een ‘oplaadpunt voor levensgenieters’. Hoe kan Doesburg nog méér doen? Nieuwe oplossingen vinden voor de al gauw bestaande spanning tussen cultuurhistorie en economie? Tijdens een stadswandeling kregen de deelnemers het mooiste van historisch Doesburg te zien, waarna ze een kijkje konden nemen in het Arsenaal, de oude Commanderij en het Lalique museum.

Na afloop kwamen de drie groepen weer bijeen in het historische stadhuis voor een afsluitende borrel.

Een fotografisch verslag van deze dag vindt u hier.

Foto's van de Dag van de Gelderse Gemeenten door Robbin van Turnhout FotografieCopyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement