Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Sterk Bestuur in Gelderland afgerond met eindrapport `Verbinden, vernieuwen, versterken’

13-05-2015

Voorzitter Fred de Graaf heeft namens de adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland haar eindrapport `Verbinden, vernieuwen, versterken’ aan de gezamenlijke opdrachtgevers VNG Gelderland en de provincie Gelderland aangeboden.

De adviescommissie adviseert om de kracht van centrumsteden te benutten om regionale vraagstukken en visies op het terrein van onder meer economie, mobiliteit en wonen te realiseren. Voor de uitvoering hiervan  is een krachtig uitvoerings- en investeringsprogramma nodig.

De adviescommissie stelt voor deze regionale vraagstukken te verbinden met de leefbaarheid van dorpskernen, buurten en wijken. De centrumsteden moeten zich meer als regionale ambassadeur opstellen en samenwerken met de regiogemeenten. Ook de maatschappelijke partners moeten hierbij worden betrokken en hun bijdrage kunnen leveren.

Ook adviseert de commissie de provincie beleid te ontwikkelen voor het versterken van de bestuurskracht voor gemeenten. Het doel van het project ‘Sterk Bestuur in Gelderland’ is, om de toekomstbestendigheid van gemeenten in Gelderland te verzekeren. Daartoe heeft de adviescommissie de bestuurlijke organisatie in beeld gebracht. Na de rapportages over de zeven Gelderse regio’s heeft de commissie nu het eindadvies voor de hele provincie uitgebracht.

Het aanbieden gebeurde dinsdagmiddag na het periodiek bestuurlijk overleg tussen het bestuur van VNG Gelderland en GS. Een ontmoeting met een bijzonder karakter want voor het nieuwe GS de eerste ontmoeting met een externe partij en voor het bestuur van VNG Gelderland met een nieuwe voorzitter, i.c. John Berends (burgemeester Apeldoorn).

Tijdens dit overleg werd reeds afgesproken om gezamenlijk te blijven optrekken bij het oppakken van de aanbevelingen.

Met het provinciebrede eindrapport is het project Sterk Bestuur in Gelderland afgerond.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement