Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Regiorapporten Arnhem en Nijmegen

02-04-2015

Het project Sterk Bestuur in Gelderland, een samenwerking van VNG Gelderland en de provincie, beoogt het bevorderen van een krachtig lokaal bestuur en krachtige regio’s in Gelderland. Daarnaast wil het middels gemeentelijke bestuursscans, regioadviezen en een provinciebreed eindadvies een houvast en stimulans bieden voor discussie, afwegingen en besluitvorming over duurzame bestuurskracht in relatie tot een toenemend takenpakket bij gemeenten.

Na rapporten over de Noord-Veluwe en FoodValley heeft de Commissie De Graaf onlangs gelijktijdig rapporten uitgebracht over de regio Nijmegen en Regio Arnhem. Kijk in de rapporten voor de conclusies en aanbevelingen die de commissie heeft opgesteld op drie schaalniveau's: strategische samenwerking, beleidsvorming & -uitvoering, bedrijfsvoering & dienstverlening.  Per gemeente in deze regio's heeft de Commissie De Graaf bovendien een gemeentelijke bestuursscan uitgebracht.

De rapporten zijn gelijktijdig gepresenteerd vanwege de samenhang in het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen. Twee rapporten omdat de gemeenten ook veel van hun taken juist oppakken op de schaal van de regio Nijmegen dan wel de regio Arnhem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de omgevingsdiensten en de decentralisaties in het sociale domein. Voor wat betreft gezamenlijke bedrijfsvoering oriënteren de gemeenten zich vaak op wat kleinere samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld de Liemers, Arnhem met enkele buurgemeenten en gemeenten in het Land van Maas en Waal.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement