Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Regio Rivierenland: laatste regiorapport van Sterk bestuur in Gelderland

08-05-2015

De adviescommissie concludeert dat de Regio Rivierenland in 2014 belangrijke stappen voorwaarts heeft gezet in de samenwerking.

De gemeenten onderschrijven de strategische visie voor de regio die uit de speerpunten logistieke hotspot, agribusiness en toerisme & recreatie bestaat en een stevige impuls lijken te krijgen.

Waar het nu vooral op aankomt is het verzilveren van de visie door onder meer het opstellen en uitvoeren van een concrete uitvoeringsagenda.

Over het daadwerkelijk verzilveren van de kansen voor de gemeenten in Rivierenland moet echter niet te licht worden gedacht. Als je geen sterke centrumstad hebt, dan eist het wel een sterke regio. Dat vraagt om herkenbare boegbeelden en het bestuur van de Regio Rivierenland zal daar doelgericht op moeten sturen.

Bestuurskracht gemeenten

De bestuurskracht van gemeenten behoeft versterking. Het is voor veel gemeenten in Rivierenland noodzakelijk dat de initiatieven voor samenwerking slagen om de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties te verminderen.

Gemeenten kijken met waardering terug op de wijze waarop de beleidsontwikkeling voor het sociale domein in het afgelopen jaar vorm en inhoud heeft gekregen. Het is een bewijs dat als de noodzaak aanwezig is daadkracht en eensgezindheid tot een goed resultaat kunnen leiden. Deze wijze van werken kan als voorbeeld dienen voor de gezamenlijke aanpak van andere beleidsvraagstukken.

In zijn algemeenheid stelt de adviescommissie vast dat er wel voldoende initiatieven zijn om via samenwerking (of samenvoeging) de lokale bestuurskracht te versterken, maar dat de plannen veelal pril zijn en succes nog zal moeten blijken. Goede voorbeelden hiervan zijn: het verder uitbouwen van het samenwerkingsverband Tiel, Culemborg en Geldermalsen en de onderzoeken naar samenwerking van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en van de gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen.

Om de kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering te kunnen behouden en te verstevigen met minder middelen, zijn schaalvergrotingen nodig. De adviescommissie vindt het onverstandig als kwetsbare gemeenten nu geen samenwerkingsinitiatieven ondernemen. Dit geldt met name voor de gemeenten West Maas en Waal, Neder-Betuwe en Buren. De adviescommissie raadt deze gemeenten aan om een plan voor het versterken van de bestuurskracht op te stellen. Daarbij dienen alle opties, waaronder herindeling, te worden onderzocht.

Het volledige rapport van de regio Rivierenland, en alle andere regiorappporten, vindt u hier.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement