Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Regio Food Valley - waarde bewezen

17-03-2015

Het label ‘food’ helpt de gemeenten in de regio FoodValley bij hun economische groei. De gemeenten werken samen op het gebied van economie, wonen en bereikbaarheid. Deze strategische samenwerking in FoodValley is solide verankerd. Voor de samenwerking op andere terreinen, bijvoorbeeld voor de decentralisaties in het sociaal domein, zijn coalities aangegaan; deels onderling en deels met de gemeenten in de regio Arnhem. Hierdoor hebben gemeenten verschillende samenwerkingspartners gevonden waarmee zij zaken oppakken.

Tot die voorlopige conclusies komt de Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland in haar regiorapport ’Sterk bestuur in FoodValley’.

Vrijwel alle FoodValley-gemeenten zijn sterk gericht op economische productie voor ‘food’ of kennisontwikkeling op dat terrein. Dit is niet alleen de verdienste van de overheid, maar ook van de ondernemers en onderwijsinstellingen. Door een clustering van bedrijven en instellingen in de Regio FoodValley beïnvloeden zij elkaar positief.

FoodValley moet zich verder blijven ontwikkelen in de ingezette richting. Sociale en economische aspecten versterken elkaar. De gemeenten kunnen hierbij gebruikmaken van de vehikels die ondernemers en onderwijs aanreiken. Zij zullen hierin ook zelf moeten sturen en adequaat op kansen moeten inspelen.

Het doel van het project Sterk Bestuur in Gelderland is om de toekomstbestendigheid van gemeenten in Gelderland te versterken. Daartoe brengt de adviescommissie de bestuurlijke organisatie in beeld. Na de regiorapportages over de zeven Gelderse regio’s zal de commissie dit voorjaar het eindadvies voor de hele provincie opstellen.

Voor verdere informatie over het project Sterk Bestuur in Gelderland en het rapport van de regio Food Valley klik hier.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement