VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Nieuws

Drie provincies oefenen met omgevingswet

Gelderland, Utrecht en Flevoland mogen de verbrede reikwijdte van de Crisis- en Herstelwet volgend jaar toepassen in hun ruimtelijk beleid. Minister Ollongren (BZK) honoreerde een verzoek daartoe van de drie pionierende provincies. Lees meer

Even voorstellen: VNG-commissielid Aart de Kruijf

In de rubriek 'Even voorstellen' stellen we u voor aan de Gelderse VNG-commissieleden en de bestuursleden van VNG Gelderland. Lees meer

UPDATE gevolgen coronacrisis

Het coronavirus zet onze samenleving onder grote druk. De getroffen maatregelen hebben veel impact, ook op gemeenten. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Lees meer

VNG Gelderland schrijft ministers van BZK en Financiën

Op 2 juli vindt er een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Een aantal gemeenten of provinciale afdelingen hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet om aan te geven dat de financiële nood hoog is. Ook VNG Gelderland heeft een brief gericht aan de ministers van BZK en Financiën. Lees meer

Financiële positie Gelderse gemeenten

De afgelopen tijd heeft een aantal gemeenten of provinciale afdelingen een brandbrief gestuurd naar het kabinet om aan te geven dat de financiële nood hoog is. Op 2 juli vindt er een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Lees meer

Corona en gemeenten; gesprek tussen VNG en Oost

De nieuwe directeur van de VNG, Leonard Geluk, doet een rondje gesprekken door het land met burgemeesters om te horen wat er lokaal speelt. Lees hier een impressie van het gesprek met Oost, waar een viertal Gelderse burgemeesters aan heeft deelgenomen. Lees meer

Meer informatie over de coronacrisis

Op deze pagina vindt u alle informatie vanuit VNG en Provincie Gelderland over de coronacrisis. Lees meer

Ledenraadpleging van start; uitstel ALV tot september

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG is uitgesteld tot medio september. Via een ledenraadpleging kunnen gemeenten zich uitspreken over een beperkt aantal voorstellen, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan. Lees meer

Webinars Gemeentefonds: actualiteiten omtrent financiële positie gemeenten en verdeelmodellen

De VNG organiseert op 11 en 14 mei twee webinars voor gemeentebestuurders en ambtenaren over actualiteiten rondom de verdeelmodellen en de financiële positie van gemeenten. Lees meer

Wolvencommissie Gelderland presenteert gebiedsgericht preventieplan

De Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland heeft sinds vorig jaar gewerkt aan een gebiedsgericht preventieplan, dat als basis zal dienen voor de provinciale subsidieregeling van wolvenwerende maatregelen. Lees meer