Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Ontmoet uw nieuwe VNG Commissielid Onderwijs, Cultuur & Sport

30-11-2016

U bent sinds mei 2014 wethouder van Nijmegen voor de SP, welke gebeurtenis is u tot nu toe het meest bijgebleven?
De innovatieagenda ‘Iedereen heeft Talent’ waarin gemeente en onderwijsveld samen optrekken. Een van de speerpunten is om kinderen voor wie de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs of van het voortgezet onderwijs naar ROC/HBO/UNI niet gemakkelijk is, te helpen hun route te vinden. In een van de broedplaatsen wordt samen met leerlingen gekeken welke mogelijkheden er zijn voor een succesvolle onderwijscarriere en wat er nodig is die te ondersteunen. Van kinderopvang/PO tot de Uni.

En natuurlijk de enorme slag die we hebben gemaakt om voor de 550 kinderen van de noodopvanglocatie Heumensoord, tijdelijk onderwijs te regelen. Dat is echt een grote gezamenlijke inspanning geweest met het COA en twee schoolbesturen .
Op sportgebied ben ik trots op alle sporters en toernooien in de stad. Nijmegen wordt een echte beweegstad. Maar de Special Olympics vond ik heel bijzonder. Dat heeft ook de ogen van de clubs in de regio geopend om aan de slag te gaan met aangepast sporten. Door dit goed te faciliteren zijn er veel nieuwe G-teams gestart in de regio en heeft het een bredere impuls gegeven aan de samenwerking in de regio ten aanzien van het aangepast sporten.

Is het wethouderschap wat u ervan had verwacht?
Eigenlijk wel. Doordat ik 7 jaar lang als fractiemedewerker heb gewerkt in de Tweede Kamer kende ik het politieke krachtenveld. En de dynamiek die erbij hoort. Het wethouderschap heeft er voor gezorgd dat ik de stad opnieuw heb leren kennen. Veel bevlogen mensen en vele initiatieven.

Wat vindt u het leukste aspect van het wethouderschap?
De directe betrokkenheid bij wat er in de stad gebeurt. Als wethouder Onderwijs ben ik op zoek hoe ik samen met het veld gemeentelijke doelen kan bereiken. Ik zoek hierbij naar samenwerking en draagvlak: niet alleen op bestuurlijk niveau, maar vooral ook bij de directeuren, docenten en de leerlingen en studenten zelf.
Het mooie is wanneer ik een verbinding kan maken tussen portefeuilles. Zo maken we ons zorgen over het tekort aan bewegen door jongeren. Daarop hebben we voor alle leerkrachten in het PO een beweegcongres georganiseerd. Beweegt & Leren samen doen het goed. Tijdens dit congres is iedereen zeer enthousiast geraakt over de mogelijkheden om het bewegen in de klas te brengen zonder dat er leesuren door verloren gaan. Kracht van beide is ingezet.

Wat zijn de grootste uitdagingen waar u als wethouder Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs Sport en Accommodaties mee wordt geconfronteerd?
Ik ben bezig met de verkoop van een stadion, met het zelfbeheer van een zwembad, met een schoolzwemcampagne, met het opstellen van een Beweegagenda die moet resulteren in voorzieningen in de openbare ruimte waarmee we enerzijds beweeginitiatieven faciliteren anderzijds ook mensen willen inspireren tot bewegen. Ook ga ik door met de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de peutergroepen, blijf ik me sterk maken voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en wil ik voor alle kinderen een rijke ontwikkelomgeving creëren: want een school is meer dan taal en rekenen! Tenslotte blijft de onderwijshuisvesting altijd een dynamisch dossier. In Nijmegen hebben we gekozen voor een succesvolle doorgedecentraliseerde variant. Ook de komende tijd worden en ook weer scholen gerenoveerd en nieuw opgeleverd.

Op de website van uw partij definieert u uw succes als wethouder als volgt: Als Nijmegen ondanks de bezuinigingen de gemeente is met de het beste sociale beleid. Hoe gaat het nu met dit doel?
We hebben nog steeds een sociaal beleid voor zorg en welzijn. Hier wordt niet op bezuinigd. Wel blijf ik zorg houden voor de werkers in de zorg. Veel onzekerheid over loon en omstandigheden en weinig baangarantie.
De kracht van een goede verstandhouding en samenwerking met onderwijsbestuurders heeft zich bewezen toen Nijmegen geconfronteerd werk met een structurele taakstelling van bijna 2 miljoen per jaar op onderwijs. We hebben in stevige constructieve gesprekken met onderwijsbestuurders creatieve oplossingen gevonden om met behoud van kwaliteit en functies deze bezuiniging vorm te kunnen geven. Ik prijs me dan ook zeer gelukkig met de goede verstandhouding met de partners in het onderwijsveld, waarbij er begrip bestaat voor elkaars “werelden” en er bereidheid is om samen oplossingsrichtingen te verkennen.

Wat heeft u doen besluiten lid te worden van de VNG commissie Onderwijs, Cultuur & Sport?
Na twee jaar wethouderschap ben ik klaar voor de volgende stap. Ik ben ervan overtuigd dat ik landelijke discussies kan verrijken met mijn Nijmeegse ervaring en mijn drijvende kracht om bestuurlijke keuzes en beleidsinhoud te verbinden aan de behoeften en vragen van mensen. Verder kan ik hierdoor beter gevoed worden door ontwikkelingen initiatieven bij andere gemeenten en vanuit het landelijk.

Welke onderwerpen zijn speerpunten voor u tijdens uw termijn als commissielid?
Gelijke kansen voor leerlingen van PO tot Uni, en alle sporters (van amateurs, G-sporter en topsporter), het optimaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen en het versterken van de schakels in de ketens van onderwijs (en naar werk).

Wat wilt u bereiken in de VNG commissie om uw termijn als geslaagd te betitelen?
Ik wil terug naar waar het om gaat, de leerling, de sporter, de docent. Ik wil zo min mogelijk in de structuurdiscussies raken

En als laatste, hebt u nog tips voor uw collega wethouders in Gelderland?
Laat ik er eerst maar eens aan beginnenCopyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement