Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Ontmoet de nieuwe bestuursleden

20-12-2018

Gert van den Berg, wethouder in Nunspeet sinds 2011.

Waarom wilde u lid worden van het bestuur van VNG afdeling Gelderland?

Ik heb een grote passie - bijna een verslaving - voor het openbaar bestuur en ik vind het van groot belang dat het lokale bestuur zo goed mogelijk functioneert. De VNG/G kan de lokale besturen helpen om sterk te worden of sterk te blijven. Daar lever ik graag een bijdrage aan. Tegelijkertijd is het voor mij een mooie gelegenheid om mijn netwerk uit te breiden.

Wat hoopt u te kunnen bereiken in uw termijn als bestuurslid?

Ik hoop dat het ons gaat lukken om meer ‘gevoel’ te creëren voor de VNG/G bij bestuurders en raadsleden. Dat wil zeggen dat we er toe moeten doen. De VNG/G moet een vanzelfsprekende vraagbaak en belangenbehartiger zijn.

Welke onderwerpen wilt u onder de aandacht brengen van enerzijds het bestuur van de VNG/G en anderzijds de Gelderse gemeenten?

Hierbij zal ik vooral insteken op het belang van samenwerken. Er komt veel op gemeenten af en het eind is wat dit betreft nog niet in zicht. Het is verstandig om samen te kijken wát er dan op ons afkomt en ook hóe je dat kunt opvangen met elkaar. Samen oriënteren en samen ontwikkelen. Kortom: meer en beter gebruik maken van elkaars kennis, kunde en expertise. Daar worden we samen sterker van.


Nick Derks, wethouder in Wijchen sinds 2018.

Waarom wilde u lid worden van het bestuur van VNG Afdeling Gelderland?

Op mijn achttiende ben ik lid geworden van de VVD. Sindsdien heb ik een passie ontwikkeld voor alles dat met openbaar bestuur te maken heeft. Met het kersverse wethouderschap van de gemeente Wijchen intensiveer ik mijn betrokkenheid bij het openbaar bestuur en heb ik van mijn passie mijn beroep kunnen maken. Door daarnaast een bijdrage te leveren aan het bestuur van VNG afdeling Gelderland verrijk ik mijn verbondenheid met het openbaar bestuur in Gelderland optimaal.

Wat hoopt u te kunnen bereiken in uw termijn als bestuurslid?

De afgelopen acht jaar was ik gemeenteraadslid van Wijchen. Wat ik gedurende deze periode merkte was dat mijn collega’s en ik op een aantal beleidsterreinen een kennisachterstand hadden. Dat was een buitengewoon onprettige situatie. Met de start van de Gelderland Academie vullen VNG Gelderland en provincie Gelderland de kennisleemte die bij veel gemeenteraadsleden aanwezig is, of het nu gaat om de invoering van de Omgevingswet, nieuwe democratie in samenhang met burgerparticipatie of grip op samenwerking. Daarom is het mijn doelstelling om ieder Gelders gemeenteraadslid kennis te laten maken met de Gelderland Academie.

Welke onderwerpen wilt u onder de aandacht brengen van enerzijds het bestuur van VNG Afdeling Gelderland en anderzijds de Gelderse gemeenten?

Bij zowel het bestuur van VNG Gelderland als de Gelderse gemeenten wil ik op twee onderwerpen extra nadruk leggen. Ten eerste is dat de positie van jongeren in de lokale democratie. Omdat jongeren de toekomst vertegenwoordigen vind ik het belangrijk dat betrokkenheid, democratische kennis en vaardigheden bij jongeren op gemeenteniveau worden gestimuleerd. Ten tweede wil ik het belang van een goede cyclus van opleiding en training van gemeenteraadsleden onderstrepen. Iedere gemeente verdient immers een sterke gemeenteraad van volksvertegenwoordigers, die met gedegen kennis kaders stelt en het college controleert. Wat mij betreft vervult de Gelderland Academie hierin een steeds belangrijker rol.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement