Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

“Eigen huis op orde, samenwerking kwetsbaar”

10-02-2015

Gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben hun organisatie op orde. Dat geldt voor de financiële huishouding en ook voor de organisaties en het functioneren van het gemeentebestuur. Daarentegen is de strategische samenwerking in Noord-Veluwe versnipperd en zijn de partners van ondernemers en maatschappelijke sectoren onvoldoende bij de samenwerking  betrokken. De operationele samenwerking is beperkt waardoor kansen worden gemist.

De adviescommissie neemt waar dat er bij alle Noord-Veluwse gemeenten spanning zit op het onderwerp samenwerkingskracht. Er wordt meer gesproken over samenwerking dan dat er samen wordt gewerkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat gemeenten na aanvankelijk positieve samenwerkingsinitiatieven uiteindelijk vaak niet omzetten in daden. Ook staat het (financiële en politieke) draagvlak voor de RNV onder druk.

Positief noemt de commissie dat als de noodzaak groot is en/of als er druk is vanuit de hogere overheden, zoals bij de transities in het sociaal domein, de gemeenten erin slagen om daadwerkelijk een goede samenwerking te realiseren.

Tot die voorlopige conclusies komt de Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland in haar regiorapport ’Sterk bestuur in Noord-Veluwe’.

De adviescommissie geeft in het rapport aanbevelingen die naast het versterken van de toeristische sector vooral zijn gericht op het verminderen van de kwetsbaarheid en het regionaal bundelen van capaciteit.

Doel van het project Sterk Bestuur in Gelderland is om de toekomstbestendigheid van gemeenten in Gelderland te versterken. Daartoe brengt de adviescommissie de bestuurlijke organisatie in beeld. Na de regiorapportages over de zeven Gelderse regio’s zal de commissie dit voorjaar het eindadvies voor de hele provincie opstellen.

Voor verdere informatie over het project Sterk Bestuur in Gelderland en het rapport van de regio Noord-Veluwe klik hier.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement