Nieuws

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de VNG afdeling Gelderland.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u zelf een nieuwsbericht insturen? Mail dan naar:
secretariaat@vnggelderland.nl.

Beter besturen met de BGT?!

16-07-2015

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) biedt als nieuwe digitale basiskaart van Nederland de mogelijkheid om allerlei gegevens te plotten op de kaart. Op die manier wordt een goudmijn aan informatie ontsloten. De BGT gaat dan ook een belangrijke rol spelen in het verbeteren van beleid en dienstverlening. In de bijeenkomsten kwamen hiervan verschillende voorbeelden ter sprake, zoals een voorbeeld uit Kampen:

‘Op dit moment hebben we een gemeentelijke viewer waarin allerlei thema’s te bekijken zijn die de verschillende afdelingen helpen bij hun werk. Zo hebben we een WMO-thema gemaakt waarbij je in één oogopslag kunt zien waar mensen gebruik maken van een rolstoel, dagopvang of huishoudelijke hulp. Ga je een nieuw zorgcentrum plannen, dan geeft de kaart je een goede indicatie waar de grootste behoefte daaraan ligt. Maar ook burgers profiteren ervan: op de gemeentewebsite kunnen ze aangeven welk stukje van het openbaar groen in hun buurt ze willen onderhouden. Dat werkt heel goed. Ik denk dat dit in de toekomst voor burgerparticipatie een grote rol gaat spelen.’

Door dergelijke voorbeelden kwamen de bestuurders tot de conclusie dat de BGT een nuttige ondergrondkaart kan zijn voor bijvoorbeeld inbraakpreventie, brandbestrijding en milieubeleid, of het plannen van nieuwe locaties voor speeltoestellen, wijkcentra of coffeeshops. De boodschap van aanwezige bestuurders aan collega’s was dan ook: ‘Geo-ICT hoef je niet te snappen. Maar je moet wel weten wat je ermee kunt.’

De belangrijkste bespreekpunten en vragen van bestuurders op de BGT-bestuurdersbijeenkomsten werden samengevat in een korte film 'Beter besturen met de BGT?!' en in de publicatie 'Beter besturen met de BGT?!'. Deze publicatie is in juli 2015 per post verspreid onder alle bestuurders van Nederland. Een verslag van de bijeenkomsten inclusief presentaties is te vinden op BGTweb.Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement