VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Meer toekomstperspectief nodig voor verduurzaming landbouw

De landbouw in Oost-Nederland wil voorop blijven lopen op het gebied van innovatie en verduurzaming. Een belangrijke basisvoorwaarde voor het realiseren van een duurzame landbouw is dat boeren in de benen kunnen blijven en een duurzaam verdienmodel kunnen realiseren. Hiervoor is lange termijn wet- en regelgeving nodig. Het Rijk zal zich hier stevig voor moeten blijven inzetten. Zo luidt de dringende oproep van de provincies Gelderland en Overijssel en achtregio’s in Oost-Nederland.

“In Oost-Nederland beschikken we over een unieke mix van stad en platteland, met een enorme diversiteit aan natuur. Zo hebben we de grootste Natura 2000-gebieden van Nederland zoals de Veluwe”, zegt gedeputeerde Peter Drenth (Gelderland).

“Maar ook het unieke coulisselandschap in Twente en de Achterhoek en het laagveenmoeras in de Kop van Overijssel. Het platteland en de natuur staan alleen steeds meer onder druk, onder meer door droogte en stikstof. We willen een toekomstbestendige voedselketen, én natuur.”

De oplossingen voor deze problemen worden dicht bij huis bedacht en uitgetest. Onze innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, zoals Wageningen University & Research zijn in natuur- en landbouwonderzoek namelijk wereldwijd toonaangevend. We hebben oplossingen voor complexe problemen als stikstof en droogte, maar ook de kennis om de wereld te helpen bij het voedselvraagstuk. Wij zijn ervan overtuigd dat deze kennis en ervaring nog beter benut kan worden.

Om deze ambities te versnellen is ondersteuning vanuit het Rijk noodzakelijk. Enerzijds door hierin gezamenlijk op te trekken richting Europa. Daarnaast door heldere kaders te stellen, maar ook door innovatie in Oost-Nederland meer ruimte te geven (zowel fysiek, als in regelgeving) en door financiële risico’s af te dekken.

Bekijk op de website van Nederland Slim Benutten een filmpje over de campagne.

 

Bron: Nederland Slim Benutten

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren