VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Ledenraadpleging van start; uitstel ALV tot september

Zoals eerder al aangekondigd heeft het VNG-bestuur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van juni in verband met de coronacrisis voorlopig uitgesteld tot medio september. Een beperkt aantal voorstellen wordt met de onderhavige ledenraadpleging aan de leden voorgelegd. Dit in het belang van de continuïteit van diverse activiteiten en de financiering daarvan.

Deze ledenraadpleging zorgt ervoor dat de gemeenten in hun begrotingen tijdig rekening kunnen houden met de financiële bijdragen en geeft de VNG zekerheid bij het uitvoeren van haar van activiteiten en de financiering daarvan in de komende maanden. De voorstellen die in deze ledenraadpleging door de leden worden gesteund worden formeel ter bekrachtiging voorgelegd in de voorlopige ALV medio september.

Voorstellen ledenraadpleging
In de ledenraadpleging worden de volgende voorstellen voorgelegd:
1. Invulling van vacatures in VNG-bestuur en commissies;
2. Vaststelling Financieel Jaarverslag 2019 (inclusief GGU) en dechargeverlening bestuur;
3. Vaststelling Contributievoorstel 2021;
4. GGU-voorstellen: Kadernota, jaarlijkse bijdrage 2021 en verruiming GGU met activiteiten handhaving & naleving;|
5. Resolutie “Norm voor Opdrachtgeverschap”;
6. Voorstel “Onderkant arbeidsmarkt” (als follow-up eerdere resolutie).

Indienen amendementen
Tot vrijdag 5 juni kunnen gemeenten amendementen indienen op de voorstellen. Neemt het VNG-bestuur een amendement over, dan wordt het betreffende bestuursvoorstel aangepast. In dat geval wordt alleen het aangepaste voorstel aan de leden voorgelegd. Neemt het bestuur een amendement niet over, dan wordt aan de leden zowel het bestuursvoorstel als het amendement voorgelegd.

Uitbrengen stemmen
Gemeenten kunnen hun stemmen pas uitbrengen nadat het bestuur op eventuele amendementen heeft gereageerd en de definitieve voorstellen aan de leden zijn toegezonden. Dit gebeurt zo snel mogelijk na 5 juni. Gemeenten kunnen dan tot vrijdag 26 juni stemmen.

Meer informatie leest u in de VNG ledenbrief van 15 mei 2020.

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren