Home

De VNG afdeling Gelderland is één van de twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

De VNG afdeling Gelderland behartigt de belangen van alle 51 Gelderse gemeenten en een aantal regionale samenwerkingsverbanden.

Welkom op de website van VNG afdeling Gelderland

Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van alle bijeenkomsten die de VNG afdeling Gelderland organiseert.

Daarnaast vindt u hier informatie en nieuws van en over de VNG afdeling Gelderland, zoals de statuten en de samenstelling van het bestuur, en kunt u zich inschrijven voor onze activiteiten.

Programma Aanpak Stikstof
Op initiatief van VNG Gelderland is er een overleg geweest tussen provincie Gelderland (gedeputeerde Drenth), enkele VNG commissieleden (wethouder Vreugdenhil uit Ede/EKEM en wethouder De Kruijf uit Barneveld/Ruimte en Wonen) en burgemeester Hoytink-Roubos uit Overbetuwe (vicevoorzitter VNG Gelderland) met als onderwerp het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Meer informatie hierover vindt u hier.

Mocht u tijdens uw bezoek aan deze site op een fout stuiten, of een op- of aanmerking hebben, stuur dan een email naar secretariaat@vnggelderland.nl, of neem contact met ons op via het contactformulier.

 


Copyright © 2014  |   VNG Gelderland    |     door > Harms CommunicatieCreapolis Media |  Privacy statement