VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Informatiesessies 'aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds'

Op 9 juli 2021 hebben de beheerders van het gemeentefonds het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds naar de Tweede Kamer gestuurd en de landelijke VNG hierover om advies gevraagd. De VNG heeft de fondsbeheerders laten weten naar verwachting in september te starten met de bestuurlijke consultatie van dit voorstel.

Online informatiesessies voor gemeentebestuurders en -ambtenaren
De VNG organiseert voorafgaand aan de bestuurlijke consultatie enkele online informatiesessies. Dit doen ze samen met het ministerie van BZK en soms ook samen met provinciale afdelingen van de VNG. BZK geeft tijdens deze sessie toelichting op het aangepaste verdeelvoorstel. Daarnaast wordt er ingegaan op vragen over het verdeelvoorstel.

De informatiesessies zijn bedoeld voor gemeentebestuurders en voor gemeenteambtenaren. Er wordt verondersteld dat deelnemers al eerder globaal kennis hebben genomen van de uitkomsten van de herijkingsonderzoeken die zijn gepubliceerd.

De informatiesessies vinden plaats op de volgende momenten:
– Woensdag 25 augustus, 15.30 – 17.30 uur (samen met de Vereniging van Drentse Gemeenten)
– Donderdag 26 augustus, 13.30 – 15.30 uur
– Woensdag 1 september, 13.30 – 15.30 uur
– Donderdag 2 september, 13.30 – 15.30 uur (samen met VNG Gelderland en VNG Overijssel)
– Woensdag 8 september, 15.30 – 17.30 uur
– Donderdag 9 september, 13.00 – 15.00 uur

Gemeentebestuurders en -ambtenaren zijn uiteraard welkom bij alle bijeenkomsten. We adviseren echter om deel te nemen aan de sessie op donderdag 2 september. Deze wordt samen met VNG Gelderland en VNG Overijssel georganiseerd.

Aanmelden voor de bijeenkomsten is verplicht en kan via deze link.

Vraag- en antwoord sessies voor gemeentefondsspecialisten
In aanvulling op bovengenoemde informatiesessies organiseren VNG Nederland en BZK ook een vraag- en antwoord sessie over dit aangepast verdeelvoorstel. Deze sessie is bedoeld om met BZK in gesprek te gaan over zeer technische of specialistische vragen die in de reguliere informatiesessies niet aan bod hebben kunnen komen. Deze sessie vindt plaats op woensdag 15 september van 13.30 – 15.30 uur.

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren