VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Gelderse Aanpak Stikstof

Op initiatief van VNG Gelderland is een bestuurlijk overleg gestart om de gevolgen van de RvS uitspraak inzake stikstof voor Gelderland te bezien en te kijken welke initiatieven genomen moeten worden om de gevolgen te beperken en de voortgang van bouw- en andere projecten door te kunnen zetten. Het belang van biodiversiteit is zeker in onze mooie provincie een belangrijk item. Vermindering van stikstof emissie is voor de natuurgebieden en ook voor de overige natuur een hoge prioriteit.  Daarin willen we als Gelderse overheden gezamenlijk optrekken. Samen komen tot een benadering die voortgang bevordert, in Gelderland breed gedragen en uitgevoerd wordt, een basis heeft in wat kan en zo risico’s voor inwoners en overheden terug dringt.

Er is een bestuurlijke overleggroep gevormd met

  • Patricia Hoytink, burgemeester van Overbetuwe, vicevoorzitter van VNG Gelderland en vanuit Gelderland lid van het landelijke, bestuurlijke netwerk stikstof
  • Willemien Vreugdenhil, wethouder van Ede en lid van de commissie EKEM bij de VNG
  • Aart de Kruijf, wethouder van Barneveld en lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, medevoorzitter van het stikstofnetwerk
  • Peter Drenth, gedeputeerde van Gelderland en voorzitter van het IPO-overleg stikstof
  • ondersteund door het Gelderse VNG bureau.

In de samenstelling is Gelderse inbreng en betrokkenheid ondergebracht en tegelijk binding met de landelijke ontwikkelingen.

Naast de  bestuurlijke groep is er een ambtelijk groep vanuit gemeenten, Omgevingsdiensten en provincie.

Wat is het plan?

Er dreigt nu een impasse te ontstaan waarin gewacht wordt op nieuwe regelgeving, terwijl de aanvragen voor vergunningen en ontwikkelingen in het werkveld door gaan. Dat levert het risico op van keuzes die later blijken onterecht te zijn en leiden tot problemen voor inwoners, bedrijven en dan komt men bij de overheid gemeentelijk en/of provinciaal uit voor verhaal. Er kunnen ook problemen ontstaan tussen gemeenten en provincie wanneer beiden verantwoordelijkheden in een vergunningtraject verantwoordelijkheden hebben. Daarom kiest de bestuurlijke groep ervoor te handelen vanuit de gedachte van één overheid en dat vraagt om een gezamenlijke richtlijn voor Gelderland als tussenstap op weg naar meer definitieve regelgeving.

Het bestuurlijk overleg wil in de komende weken werken in de richting van een aanpak en die in samenhang en afstemming met de landelijke ontwikkelingen met de bestuurders uit Gelderland doorspreken op een bijeenkomst op 11 oktober in het gemeentehuis van Ede (Bergstraat 4) van 14.00  – 16.00 uur. Noteert u deze datum. We hadden aanvankelijk 4 oktober gepland maar die dag zal het kabinet met een standpunt komen, mede gebaseerd op overleg met VNG, IPO en UvW waardoor het moment van onze bijeenkomst niet handig was. Daarom schuiven we een week op. De belangstelling is groot, degenen die zich al gemeld hadden krijgen een mailtje hierover, alle anderen kunnen zich aanmelden via secretaris@VNGGelderland.nl met vermelding van naam, functie en gemeente.

We rekenen erop dat velen van u zich aanmelden. Het programma zal enkele dagen ervoor op deze site vermeld worden.

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren