VNG Gelderland
Secretariaat:
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

UPDATE Gevolgen uitbraak Coronavirus

De maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben veel impact, waaronder op gemeenten. De samenleving staat onder grote druk. De huidige situatie brengt ons op onbekend terrein en stelt gemeenten en hun inwoners voor een aantal urgente problemen. Op deze speciale webpagina informeert VNG u over de meeste relevante ontwikkelingen.

update 07 april 2020

Er komt veel op gemeenten af. Door deze crisis blijkt eens te meer dat het lokaal bestuur van groot belang is voor het welzijn en welvaren van onze inwoners. Het werk dat u voor uw inwoners doet, is van onschatbare waarde. De VNG doet er alles aan om u daarbij te ondersteunen door nu in te springen op acute vragen en problemen, maar ook door na te denken over wat de gevolgen zijn voor de langere termijn. Via een speciale Coronarubriek informeert de VNG gemeenten met dagelijkse nieuwsberichten, veel gestelde vragen en relevante links. In de meest recente ledenbrief wordt extra aandacht besteed aan de onderwerpen continuïteit financiering zorgaanbieders, clientervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo en de levensmiddelenbranche.

Meer informatie leest u in de ledenbrief van VNG:
Ledenbrief VNG – 03 april 2020

update 01 april 2020

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de maatregelen met betrekking tot het coronavirus verlengd, tot in ieder geval 28 april 2020. Onder andere sportaccommodaties en horeca blijven dicht tot en met 28 april. Scholen blijven tot na de meivakantie gesloten. Het verbod op evenementen en  bijeenkomsten blijft tot 1 juni van kracht. Dit betekent dat het VNG Jaarcongres en de Algemene Ledenvergadering op 9 en 10 juni worden geannuleerd. Eerder werd al bekend dat ook de Dag van de Gelderse gemeenten dit jaar niet plaatsvindt.

Meer informatie leest u in de ledenbrief van VNG:
Ledenbrief VNG – 27 maart 2020

update 20 maart 2020

De afgekondigde maatregelen hebben veel impact op gemeentelijk beleid en uitvoering daarvan. De VNG zet zich maximaal in om haar leden zo spoedig mogelijk te informeren en roept gemeenten op vragen, praktijkvoorbeelden en oplossingen te blijven delen. Om gemeenten te faciliteren in onder andere het delen van goede voorbeelden, de zoektocht naar oplossingen, het antwoord op vragen heeft VNG een speciale Coronarubriek ingericht. Via deze webpagina informeert de VNG gemeenten met dagelijkse nieuwsberichten, veel gestelde vragen en relevante links.

Voor de onderlinge uitwisseling van ervaringen is er een ‘Coronaforum’ geopend voor iedereen die werkt bij een gemeente, veiligheidsregio of omgevingsdienst. Het forum biedt de gelegenheid om vragen te stellen aan collega’s van andere gemeenten en om ervaringen en werkwijzen uit te wisselen. Aanmelden voor dit forum kan via deze website.

Meer informatie leest u in de ledenbrief van VNG:
Ledenbrief VNG – 18 maart 2020

Laatste nieuws

UPDATE Gevolgen uitbraak Coronavirus
Schrappen bijeenkomsten herverdeling Gemeentefonds
Regio's komen met kansenkaart stikstofaanpak
Gelderse Aanpak Stikstof: wie vormen het bestuurlijk overleg ?