VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Gevolgen uitbraak Coronavirus

De maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben veel impact, waaronder op gemeenten. De samenleving staat onder grote druk. De huidige situatie brengt ons op onbekend terrein en stelt gemeenten en hun inwoners voor een aantal urgente problemen. Op deze speciale webpagina informeert VNG u over de meeste relevante ontwikkelingen.

update 21 april 2020

Vandaag breekt er opnieuw een spannende fase aan in de aanpak van de corona-crisis. We horen hoe de maatregelen er vanaf 28 april uit gaan zien. In de meest recente ledenbrief van de VNG wordt er gesproken over de herstelperiode en wat de VNG hierin kan betekenen. Daarnaast bevat de brief een stand van zaken over beleid en regelgeving.

Meer informatie leest u in de ledenbrief van VNG:
Ledenbrief VNG – 17 april 2020

update 14 april 2020

We leven op dit moment in een uitzonderlijk tijdperk. We komen voor veel nieuwe uitdagingen te staan en diverse regelingen volgen elkaar in razend tempo op. Logisch dat dit vragen oproept. Hiervoor verwijzen we nogmaals naar de speciale webpagina van VNG: www.vng.nl/corona. Dagelijks wordt deze pagina bijgewerkt met vragen én antwoorden over de huidige crisis. In de meest recente ledenbrief van VNG wordt er onder andere een terugkoppeling gegeven over het bestuurlijk overleg Financiële Verhoudingen, wordt er ingegaan op regelingen rondom media, cultuur en sport en gemeentelijke coulance en compensatie. Ook leest u meer over de afspraken die gemaakt zijn betreffende de continuïteit van de financiering in het sociaal domein en de regelgeving voor pgb. Tot slot heeft de Eerste Kamer dinsdagmiddag 7 april ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming, die bij publicatie in het Staatsblad direct in werking treedt.

Meer informatie leest u in de ledenbrief van VNG:
Ledenbrief VNG – 10 april 2020

update 07 april 2020

Er komt veel op gemeenten af. Door deze crisis blijkt eens te meer dat het lokaal bestuur van groot belang is voor het welzijn en welvaren van onze inwoners. Het werk dat u voor uw inwoners doet, is van onschatbare waarde. De VNG doet er alles aan om u daarbij te ondersteunen door nu in te springen op acute vragen en problemen, maar ook door na te denken over wat de gevolgen zijn voor de langere termijn. Via een speciale Coronarubriek informeert de VNG gemeenten met dagelijkse nieuwsberichten, veel gestelde vragen en relevante links. In de meest recente ledenbrief wordt extra aandacht besteed aan de onderwerpen continuïteit financiering zorgaanbieders, clientervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo en de levensmiddelenbranche.

Meer informatie leest u in de ledenbrief van VNG:
Ledenbrief VNG – 03 april 2020

update 01 april 2020

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de maatregelen met betrekking tot het coronavirus verlengd, tot in ieder geval 28 april 2020. Onder andere sportaccommodaties en horeca blijven dicht tot en met 28 april. Scholen blijven tot na de meivakantie gesloten. Het verbod op evenementen en  bijeenkomsten blijft tot 1 juni van kracht. Dit betekent dat het VNG Jaarcongres en de Algemene Ledenvergadering op 9 en 10 juni worden geannuleerd. Eerder werd al bekend dat ook de Dag van de Gelderse gemeenten dit jaar niet plaatsvindt.

Meer informatie leest u in de ledenbrief van VNG:
Ledenbrief VNG – 27 maart 2020

update 20 maart 2020

De afgekondigde maatregelen hebben veel impact op gemeentelijk beleid en uitvoering daarvan. De VNG zet zich maximaal in om haar leden zo spoedig mogelijk te informeren en roept gemeenten op vragen, praktijkvoorbeelden en oplossingen te blijven delen. Om gemeenten te faciliteren in onder andere het delen van goede voorbeelden, de zoektocht naar oplossingen, het antwoord op vragen heeft VNG een speciale Coronarubriek ingericht. Via deze webpagina informeert de VNG gemeenten met dagelijkse nieuwsberichten, veel gestelde vragen en relevante links.

Voor de onderlinge uitwisseling van ervaringen is er een ‘Coronaforum’ geopend voor iedereen die werkt bij een gemeente, veiligheidsregio of omgevingsdienst. Het forum biedt de gelegenheid om vragen te stellen aan collega’s van andere gemeenten en om ervaringen en werkwijzen uit te wisselen. Aanmelden voor dit forum kan via deze website.

Meer informatie leest u in de ledenbrief van VNG:
Ledenbrief VNG – 18 maart 2020

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren