VNG Gelderland
Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
Telefoon: 026-669 01 96
secretariaat@vnggelderland.nl
Menu

Gemeentelijk post-COVID herstelplan

Veel gemeenten zijn op dit moment druk bezig, of zelfs al klaar, met het opstellen van een herstelplan (post-COVID herstelplan) of een agenda om te werken aan het herstel van de gevolgen van de coronacrisis.

De landelijke VNG is geïnteresseerd in de rode draden die uit deze herstelplannen en agenda’s kunnen worden getrokken en wil graag over deze documenten beschikken.

Delen gemeentelijk herstelplan/-agenda
De VNG maakt een analyse van deze hertstelplannen/-agenda’s en communiceert over te resultaten. Gemeenten worden daarom verzocht om hun plan te delen voor input.

Vervolg
Ingezonden stukken worden geanalyseerd. Na deze analyse wordt de rode draad van alle plannen gecommuniceerd. Dit gebeurt onder andere in één of meerdere rondetafelgesprekken of webinars. Interessante invalshoeken kunnen hierbij worden uitgewisseld.

Insturen
Gemeentelijke herstelplannen/-agenda’s kunnen worden gedeeld met Anne de Baat via anne.debaat@vng.nl.
Er zijn mogelijk gemeenten die er vanaf zien om zo’n plan te maken. Ook die gemeenten wordt verzocht contact op te nemen. De VNG is geïnteresseerd in de redenen die tot zo’n besluit hebben geleid.

VNG forum
Het besloten forum herstelplannen wordt afgesloten. Als u via het forum verder wilt bijdragen over post-covid herstelplannen of andere corona gerelateerde onderwerpen, dan kunt u terecht op het VNG forum Coronavirus.

Meer informatie over herstel en transitie na de coronacrisis vindt u ook op de website van de VNG:
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/herstel-en-transitie-na-coronacrisis

Laatste nieuws

VNG Gelderland bestaat 100 jaar en schenkt Gelderse gemeenten een boom
Terugblik bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’
Quick scan coalitieakkoorden
Toekomst van de Gelderse veren